Notícies

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Jan Ignasi Herrera
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La publicació de dades de la Direcció General de Carreteres és una aposta d’innovació establerta per la Generalitat, mitjançant l’OpenData, que l’Oficina Tècnica [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Mitjançant aquest acord de col·laboració, l’empresa aportarà a l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) 122.000 euros per a l’adquisició [...]

 • image
  Cristina Gil Riba, Júlia Rubert Tayà
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Al segon número del nostre butlletí vam publicar una notícia sobre el projecte PAYS.MED.URBAN. Un any i mig més tard, després de la jornada [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor dominats [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Nombroses projeccions fetes per diversos organismes internacionals apunten que la Mediterrània serà una de les regions del planeta més vulnerables al canvi ambiental global. [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  A finals de gener va tenir lloc la segona reunió del Projecte de cooperació transfronterera RELS (Rénovation Energétique des LogementS), que coordina [...]

 • image
  Cristina Gil Riba, Jordi Corbera
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Des del passat mes de febrer tenim a la nostra disposició dos nous geoportals que ens ofereixen informació sobre les imatges satèl·lit que recobreixen [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Una manera d’incrementar l’eficiència és dedicar de manera exclusiva un espai a la carretera, més del que ocupen, per a altres modes de transport més eficients. Tot [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El passat dia 18 d’abril es varen presentar els resultats d'un estudi elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) sobre els estocs de carboni [...]

 • image
  Anna Mestre Mastra, Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Inici de la fase de diagnòsi energètica dels edificis pilots del Projecte de cooperació transfronterera RELS (Rénovation Energétique des LogementS) a Catalunya. El projecte, [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Jonatan Calafí
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El 19 de novembre de 2008, el Parlament Europeu i el Consell varen aprovar la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries. La Directiva [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) fa un seguiment de les evolucions dels paràmetres ambientals del sistema de mobilitat de l’RMB en el marc del Pla director [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Mercè Martinez Moliné
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La sessió que el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (Departament de Territori i Sostenibilitat) va fer el 14 de febrer de 2012 tenia per [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Daniel González Marco
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El pont del Petroli és el nom amb el que es refereixen els badalonins al pantalà construït els anys seixanta per l’antiga CAMPSA. El pantalà s'endinsa uns 250 metres, [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Pere-Andreu Ubach
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’objectiu general del projecte, que va començar a finals de 2008, és crear un sistema d’informació acústica (SIAC) que permetrà la monitorització acústica i mediambiental [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Laura Casaus
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’Institut de Geomàtica (IG) ha dut a terme una col·laboració amb la Unitat de Documentació Gràfica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per tal [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Laura Casaus
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El projecte CLOSE-SEARCH, que lidera l’Institut de Geomàtica, integrat per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, arriba a la seva fi presentant [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Laura Casaus
  Butlletí d'innovació i recerca (#06) (2012). Vol. Notícies, 1

  Resum
  DECIVEL té com a objectiu construir un producte precomercial per a la determinació cinemàtica de vies, conjuntament amb l’empresa AL-TOP de Barcelona. Aquest producte [...]

Més enllà del Departament

Agenda

editors

informació

Localització

Categories

Eixos instrumentals

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Eixos transversals