imatge_1


Al segon número del nostre butlletí vam publicar una notícia sobre el projecte PAYS.MED.URBAN. Un any i mig més tard, després de la jornada de presentació dels resultats celebrada el 22 de febrer de 2011 al Departament de Territori i Sostenibilitat, volem fer-vos arribar el balanç del projecte. Aquest projecte de cooperació europea s’ha centrat en la qualitat del paisatge com a factor clau de la sostenibilitat i la competitivitat de les àrees mediterrànies amb l’atenció centrada en els paisatges periurbans. L’objectiu del projecte ha estat generar coneixement i eines per abordar la intervenció en paisatges urbans i periurbans.

Destaquem

PAYS.MED.URBAN - Observatorio

Observatori virtual de paisatges urbans mediterranis

Línies guia per als paisatges urbans mediterranis en evolució

Catàleg de Bones Pràctiques

Premi Mediterrani del Paisatge

Paisatges d’oportunitat

La sensibilització en paisatge: un repte per al segle XXI

Resultats

Els resultats globals del projecte han estat molt positius. :

 • Ha permès avaluar la pràctica pròpia de cada regió en matèria de paisatge.
 • Hi ha hagut transferència de coneixements entre les regions participants i s’ha generat un cos comú per consolidar les polítiques de paisatge i el seu arrelament social.
 • S’han elaborat recursos tècnics per a la millora del paisatge periurbà adreçats tant a les polítiques públiques com a intervencions privades.
 • S’ha aprofundit en els mecanismes de sensibilització en paisatge.

 Analitzant els resultats específics de cadascuna de les 5 línies de treball del projecte cal remarcar les qüestions següents:

 Observatori. S’ha creat una xarxa de punts d’observació de paisatges urbans i periurbans en transformació. Cada regió participant ha seleccionat una sèrie de punts (amb un total de 350 aproximadament) representatius dels processos i tendències que els afecten. La casuística de cada punt s’ha recollit en fitxes de síntesi il·lustrades amb imatges panoràmiques i de detall. El mapa de localització dels punts i la totalitat de fitxes estan disponibles en l’apartat Observatorio del portal del projecte. La publicació Observatori virtual de paisatges urbans mediterranis conté una mostra de 3 fitxes de cada regió. La línia de treball ha estat coordinada per la Regió d’Andalusia.

 1. Línies guia. Aquesta línia d’acció ha estat coordinada per la Regió de Llombardia, i s’ha centrat en la recerca de criteris d’actuació i experiències pràctiques en paisatges urbans i periurbans. Els resultats s’han plasmat en la publicació Línies guia per als paisatges urbans mediterranis en evolució, adreçada a ens i actors implicats en el govern del territori a escala local.
 2. Bones pràctiques.El Catàleg de Bones Pràctiques s’ha elaborat a partir de la selecció d’experiències exemplars en paisatges urbans i periurbans que s’han presentat a les 14 regions sòcies a la tercera convocatòria del Premi Mediterrani del Paisatge. Aquesta edició del premi pretén reconèixer internacionalment pràctiques que han destacat per la seva intervenció significativa sobre 6 camps temàtics: plans i programes, obres realitzades, experiències de sensibilització i formació, activitats de comunicació, projectes i concursos d’idees. El catàleg recull els premis i les mencions atorgades així com una mostra d’altres candidatures.
 3. Accions pilot. Aquesta línia s’ha centrat en experimentar processos de participació ciutadana lligats a alguna proposta de requalificació paisatgística en curs o prevista a cada regió. L’objectiu era implicar activament a la ciutadania en la transformació del territori local i obtenir pautes generals a l’hora d’impulsar processos d’aquest tipus en àmbits periurbans. La Regió Emilia-Romagna ha coordinat la línia d’acció i ha recollit les experiències pilot de participació a la publicació Paisatges d’oportunitat.
 4. Activitats de sensibilització. Ha estat la línia d’acció coordinada per Catalunya i tenia com a objectiu desenvolupar una proposta conceptual i metodològica per promoure la sensibilització en paisatge, en la línia del que preveu el Conveni europeu del paisatge. El procés de treball va incloure la recopilació d’experiències d’interès i l’organització de seminaris-taller a cadascuna de les regions participants, materials que estan disponibles al web del projecte. El resultat final de la reflexió efectuada s’ha recollit en la publicació La sensibilització en paisatge: un repte per al segle XXI, on s’analitzen i es defineixen conceptes, es caracteritzen les estratègies bàsiques de sensibilització en paisatge i s’aporten idees clau i pautes útils per impulsar projectes d’aquest tipus.
 5. Portal. La pàgina web del projecte, www.paysmed.net, integra els resultats tant de PAYS.MED.URBAN com del projecte anterior PAYS.DOC. Bones pràctiques per al paisatge. A més a més de recollir tots els materials i resultats d’ambdós projectes europeus, ofereix informació d’interès sobre els paisatges mediterranis i sobre les institucions sòcies del projecte.

  Pel que fa a les qüestions organitzatives, cal remarcar que la gestió del projecte ha estat complexa, tant pel que fa per l’administració econòmica com per la comunicació via telemàtica amb la resta de participants.


Objectius

Un cop finalitzat el projecte, els objectius són:

 • Difondre la informació recopilada i les publicacions elaborades entre els professionals interessats i la societat en general.
 • Aprofundir en els resultats obtinguts a través de la implementació de polítiques de paisatge a cada regió.
 • Cooperar en el marc europeu i en matèria de paisatge, transferint coneixements i experiències entre les regions participants.
 • Aprofitar els vincles professionals per a futures col•laboracions i iniciatives.


Autors

Redactat per: Cristina Gil i Júlia Rubert

Per saber-ne més: Júlia Rubert


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Paisatge

Sensibilització social

Localització

Puntuació document

0

Visites 77
Recomanacions 0

Compartiu aquest document