Destaquem

Portal Wikipedra

Construccions en pedra seca

Entenem per construccions en pedra seca aquelles que s’han fet utilitzant exclusivament la pedra i sense ajut de cap material d’unió com podria ser ciment, guix, morter, etc., i encara que, a vegades, entre les juntes es pot trobar fang o terra, la característica principal és que les pedres, que poden ser de mida i forma diversa en funció les característiques del terreny, es fixen i s’aguanten gràcies a la traça dels constructors en col·locar-les amb l’ajut de petites falques també de pedra.

Les ribes de la Mediterrània són una de les zones del món amb més presència d'elements de pedra seca. La durabilitat del material usat (fonamentalment pedra calcària) i l'escassa vegetació espontània de les zones on abunda (a causa de l'escassa pluviometria) han contribuït a la conservació de moltes d'aquestes construccions: marges, barraques de vinya, cabanes de volta, basses, paravents, etc. Per la seva banda, la part meridional de Catalunya, les illes Balears, així com el nord del País Valencià constitueixen un dels màxims exponents de la pedra seca a la riba mediterrània.

La presència de la pedra seca a Catalunya es manifesta d'una forma més tangible al Camp de Tarragona, al Penedès, als secans de les Garrigues, a l'Urgell, al Segrià, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, a l'Empordà i al Montsià, entre altres zones.

Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor dominats sobretot per l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

L'Observatori del Paisatge de Catalunya va posar en marxa la Wikipedra, un projecte 2.0 sobre les construccions en pedra seca de Catalunya. La iniciativa, que ha comptat amb el suport de l'Obra Social de CatalunyaCaixa i l'activa participació de l'Associació Drac Verd, és operativa des de l’abril del 2011.

Wikipedra és una nova aplicació SIG interactiva 2.0 per introduir, visualitzar i consultar informació sobre les construccions de pedra seca de Catalunya. El portal permet, per una banda, accedir a través de mapes, fotografies i fitxes al patrimoni de les barraques de pedra seca existents a Catalunya; i, per l'altra, possibilita a qualsevol persona que ho desitgi introduir al web noves barraques i cabanes de pedra seca.L'objectiu és recollir informació, permanentment actualitzada, del màxim nombre possible d'aquestes construccions per tal de contribuir al seu coneixement i preservació. En aquest primer any de funcionament, el web ja compta amb més de 6.700 barraques inventariades i més de 50 col·laboradors.


Portal Wikipedra


Imatge del portal

imatge_2


imatge_3


Autors

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Pere Sala


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Observació del paisatge

Sensibilització social

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 61
Recomanacions 0

Compartiu aquest document