Destaquem

Metadades IDE-OT de l'ICCProjecte SatCat

Geoportal IDE-OT de metadades d'imatges satèl·lit a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Els sistemes d’Observació de la Terra (OT) des de satèl·lits ens han permès una visió sinòptica i, sota unes determinades bases de repetitivitat i operativitat, un millor coneixement del medi i del territori del nostre país.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va endegar a finals de 2009 un programa intern per tal de dissenyar, analitzar i implementar una nova infraestructura de dades espacials (IDE) sota una nova i potent definició de metadades per imatges de satèl·lit a partir de la Norma ISO 19115. La ISO 19115 defineix l’esquema a utilitzar per descriure la informació geogràfica. Proporciona informació sobre la identificació, el domini, la qualitat, l’esquema espacial i temporal, la referència espacial i la distribució de les dades geogràfiques de les imatges de satèl·lit digitals.

L’ICC ha anat preservant durant els últims anys un gran volum d’imatges de satèl·lit de les quals es té molta informació, com poden ser el moment exacte en què es van obtenir, el tipus d’escena, el nombre de canals, l’òrbita, la plataforma, el proveïdor de les imatges, el nivell de procés, etc. Per generar les metadades de la Norma ISO 19115 ha calgut una gran feina de catalogació i adaptació de la informació, així com també s’han hagut de recuperar les imatges que es tenien històricament en múltiples suports com cintes, DVD, disquets, etc., però conservant sempre la informació original de cada escena lliurada pels productors o distribuïdors de les imatges.

Per difondre les imatges de satèl·lit junt amb les seves metadades l’ICC ha creat el geoportal IDE-OT. El geoportal, dissenyat per recollir metadades de les imatges de diferents centres i/o organismes, presenta el catàleg per cercar, localitzar, trobar i analitzar totes aquelles imatges de satèl·lit que puguin cobrir el territori de Catalunya. Es basa en les metadades sobre les imatges de satèl·lit, que responen als requeriments de les persones usuàries, a partir dels diferents criteris de cerca, geogràfics, temporals, de toponímia o de tipologia de la imatge satèl·lit, implementats.

Actualment al geoportal hi ha carregades 350 imatges SPOT corresponents al període comprès entre els anys 1986 i 2010, i 2184 imatges LANDSAT corresponents al període comprés entre els anys 1972 iel 2011, totes disponibles a l’ICC.

El principal objectiu d'IDE-OT és millorar i incrementar l'accés a la informació sobre imatges satèl·lit d’observació de la Terra sobre Catalunya existent per a la comunitat d'usuaris, amb la voluntat de constituir un referent i model de metadades per imatges de satèl·lit, que permetrà incorporar-hi altres col·leccions d’imatges.


Projecte SatCat

La UAB i el CREAF han presentat el projecte SatCat, una iniciativa que dóna accés a un banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat entre l'any 1972 i l'actualitat. La informació recollida en el servidor és pública i permetrà avançar en la recerca i l'estudi dels canvis del nostre territori. El Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (GRUMETS), format per membres de la UAB i del CREAF, ha treballat des de l'any 2002 en el disseny i elaboració del SatCat.

El SatCat recull i ofereix al gran públic un banc de centenars d'imatges del territori català realitzades pels satèl·lits Landsat entre 1972 i el 2011. Els últims deu anys, GRUMETS ha estat ordenant i carregant al servidor totes les imatges de Catalunya provinents del satèl·lit Landsat. El seu objectiu ha estat oferir al món, i de forma gratuïta, tota aquesta informació.

El servidor SatCat proporciona imatges històriques i recents, coherents i fàcilment comparables. Això permet visualitzar els canvis sobre una mateixa zona com si fossin una pel·lícula. Així mateix, està preparat perquè les persones usuàries es puguin descarregar imatges per al seu ús professional en teledetecció. Totes les imatges es poden veure tant en color natural, com en fals color (on s’aprecien més detalls que en una foto convencional) i s'hi pot “viatjar” amb les eines convencionals de zoom, desplaçament, etc. A més, cada escena porta les seves metadades (informació tècnica completa de data, hora, característiques del sensor, etc) estandarditzades.

Nascut com una iniciativa del Centre de Documentació de Medi Ambient de la Generalitat durant el 2004, el servidor s’ha enriquit amb centenars d’imatges històriques.


satcat


Autors

Redactat per: Cristina Gil i Jordi Corbera

Per saber-ne més: Jordi Corbera

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Representació de dades

Comunicació amb l'usuari

Localització

Puntuació document

0

Visites 77
Recomanacions 0

Compartiu aquest document