Notícies

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Fátima Mestres
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’Institut Català del Sòl, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, impulsa la innovació tecnològica i la implantació de [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L'Observatori del Paisatge col·labora des del gener del 2009 amb un grup de treball del Consell d'Europa en la creació del Sistema d'informació del Conveni [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Fundació Francisco Corell , en col·laboració amb la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) , ha organitzat recentment a Barcelona una [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Santi Ribas
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Els sistemes de venda i validació en el transport públic van evolucionar durant la dècada dels 80 des del paper imprès fins a les targetes de banda magnètica. Aquesta [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El Projecte PaHisCat , resultat d’un contracte signat entre la Universitat de Lleida i l’Observatori del Paisatge, és un treball de recerca sobre el paisatge històric [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Pere-Andreu Ubach
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Des del novembre del 2001, el (CIMNE) , disposa d’una línia de serveis de consultoria especialitzada en eficiència energètica que proporciona el grup Building Energy [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’Institut d’Estudis Territorials inicià l’any 2010 una sèrie de “Làmines d’informació territorial (LIT)”. Les LIT ofereixen informació sobre aspectes actuals [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Jonatan Calafí
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Andrew Tarko, director del C enter for RoadSafety School of C ivil Engineering Purdue University, és un expert en les àrees d’enginyeria del transport, modelitzacióestadística [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Joan Ignasi Herrera
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Gran part dels sistemes d’informació de carreteres i transports es recolzen sobre la definició d’un graf que serveix d’esquelet per a totes les consultes i processos. [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Eugenia Álvarez, Mercè Martinez Moliné
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un estudi per conèixer els condicionants i/o les limitacions de tècniques de revegetació [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Joan Palet, Josep Carles Teres
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  És evident que l’operació d’adaptació, que suposa la construcció d’un ascensor des del nivell del carrer fins al vestíbul de l’estació i els ascensors necessaris [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El projecte “Ciutat, territori, paisatge”, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb el Departament d’Ensenyament i l’Observatori [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Michele Crosseto
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Investigadors de l’Institut de Geomàtica han realitzat una estimació de les deformacions del terreny sofertes a la zona de Sendai, com a conseqüència del terratrèmol [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Montserrat Prat
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El proppassat 29 d’abril, l’Institut de Geomàtica va rebre el Premi Especial 2011 de la Ciutat de Castelldefels. Els premis Ciutat de Castelldefels reconeixen la tasca [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Leif Thorson
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Leif Thorson
  Butlletí d'innovació i recerca (#04) (2011). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La gestió del flux de trànsit ha de tenir en compte que és una interacció complexa entre conductors, infraestructura i el control del seu funcionament. Així doncs, ha [...]

Més enllà del Departament

Agenda

editors

informació

Localització

Categories

Eixos instrumentals

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Eixos transversals