Làmines d’informació territorial (LIT)

L’Institut d’Estudis Territorials (IET) inicià l’any 2010 una sèrie de “Làmines d’informació territorial (LIT)”. Les LIT ofereixen informació sobre aspectes actuals de base territorial amb especial atenció a l'àmbit de Catalunya. Més enllà del seu valor informatiu, les làmines pretenen mostrar diferents formes d'analitzar, representar i transmetre grans quantitats d'informació de forma gràfica i sintètica.

En un moment en què els destinataris/àries de la informació necessiten disposar d'inputs ràpids, senzills, fàcilment identificables i amb diversos nivells de lectura, les LIT es conceben com “píndoles de coneixement” sobre una temàtica concreta.

Des del seu inici, l’abril de 2010, s’han publicat un total de divuit làmines.

 1. Migració extracomunitària, creixement demogràfic i substitució de població als municipis metropolitans 2001-2008.
 2. Crisi econòmica, construcció i preu de l'habitatge.
 3. Construcció de la xarxa d'autopistes i autovies a Catalunya en el període 1980-2009.
 4. Migracions interregionals a Catalunya.
 5. La triple redistribució territorial de la població a Catalunya.
 6. Comarques que creixen com municipis.
 7. La distribució territorial de les caixes d'estalvi catalanes.
 8. Construcció de la xarxa ferroviària a Catalunya en el període 1980-2009.
 9. Les altres migracions. La gent gran d'origen comunitari a Catalunya.
 10. Components del creixement demogràfic de Catalunya 2000-2010.
 11. La población de los municipios españoles en 1900 y 2009.
 12. Qualificacions del sòl dels municipis catalans 2009.
 13. Classificació del sòl dels municipis catalans 2009.
 14. Proximitat de sòl residencial a les estacions de ferrocarril.
 15. Inversions de l’Estat en infraestructures en el període 2003-2009.
 16. Evolució de la capacitat turística dels municipis catalans 1995-2010.
 17. Densitat neta de població dels municipis catalans.
 18. El planeamiento territorial en España: una cronología.

  Les Làmines d’informació territorial es poden trobar en l'apartat 'publicacions' del web de l’Institut d’Estudis Territorials (www.iet.cat), i estan concebudes per ser vistes en pantalla o per ser impreses en DIN-A3


Algunes imatges

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Institut d'Estudis Territorials


Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/09/11
Acceptat a 12/09/11
Presentat el 12/09/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Observació dinàmica

Previsió

Necessitats de sòl

Localització

Puntuació document

0

Visites 33
Recomanacions 0

Compartiu aquest document