Tècniques utilitzades per l'INCASÒL

L’Institut Català del Sòl, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, impulsa la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes constructius per tal de millorar la qualitat de l’habitatge protegit. Entre les diferents tècniques que ha emprat en les seves actuacions cal esmentar el sistema eMii (edificació modular integral industrialitzada), desenvolupat i patentat per l’empresa bagenca Compact Habit. N’és un exemple l’edificació, a Banyoles, de trenta habitatges de protecció oficial, amb uns 40 m2 útils cadascun. L’edifici plurifamiliar que resulta consta de trenta-dos mòduls eMii i té una superfície total construïda de 1.871 m2, distribuïts en planta baixa i tres plantes més –tot i que el sistema permet alçades de fins a vuit pisos–. El projecte de Banyoles ha estat realitzat pels arquitectes Xavier Tragant i Miguel Morte i ha tingut un cost de 2,32 MEUR.

El procés industrial dels mòduls eMii consta de quatre fases:

  • La fabricació del mòdul, independent, monolític i tridimensional, fet amb formigó armat, que assumeix la funció estructural. Al llarg del procés serà aquest mòdul el que acollirà tots els equipaments que calguin fins a l’acabament del producte. La incorporació dels diversos equipaments segueix etapes preestablertes i procediments estandarditzats, cosa que facilita l’especialització de les tasques, el control de qualitat, el seguiment i la traçabilitat de les diferents operacions. Al final de la fabricació es personalitza la façana segons ho vulgui el client.


Mòdul


La cadena de muntatge de Compact Habit.

La cadena de muntatge de Compact Habit.

La cadena de muntatge de Compact Habit.


Fases del procés industrial dels mòduls eMii

  • El transport dels mòduls, convenientment protegits, en tràilers, des de la planta de Cardona al solar de destinació.
  • L’apilament, amb grua, al lloc que determini el projecte final.
  • La connexió dels mòduls amb els serveis comuns de l’edifici (aigües, fums, electricitat, telefonia, etc.) i la instal·lació de la coberta, segons disseny.

  Com es por observar a la imatge següent, que correspon a l’ampliació del centre d’atenció primària Marià Fortuny de Reus, els resultats que s’obtenen amb el sistema eMii són perfectament comparables als de la construcció tradicional. Val a dir que, a més de les actuacions de Reus i de Banyoles, el sistema és present en la construcció de tres residències universitàries (Manresa, Sant Cugat del Vallès i Girona), que totalitzen tres-cents vint habitatges.


El CAP Marià Fortuny de Reus.

El CAP Marià Fortuny de Reus.

El CAP Marià Fortuny de Reus.


Solucions del sistema eMii

El sistema eMii de Compact Habit vol oferir solucions a alguns dels problemes que presenta la construcció tradicional, com són:

  • La qualitat final i el confort dels habitants: els mòduls tenen en compte aspectes com l’aïllament acústic, els criteris de deconstrucció o l’eficiència energètica –aspecte en el qual l’aïllament individual de cada mòdul aconsegueix reduir fins a un 33% les necessitats energètiques.
  • L’escurçament dels terminis de construcció, que es xifra fins a un 70%, ja que dels procediments d’edificació tradicionals només en resten la fonamentació i la construcció de les zones comunes. A tall d’exemple, l’edifici de Banyoles, un cop fonamentat, es va alçar en tres dies.
  • La competitivitat, ja que la industrialització dels processos permet l’estandardització de components, materials i solucions constructives, amb la consegüent simplificació de la cadena de subministrament i la reducció del temps de lliurament del producte final. Aspectes, en conjunt, que deriven en una reducció de costos significativa.
  • La seguretat: amb l’ús dels mòduls s’observa una reducció del 85% de l’índex de sinistralitat en el sector de la construcció. Aquesta disminució s’aconsegueix gràcies a l’especialització de les tasques i a l’estabilitat i control de la cadena de muntatge dels mòduls.
  • La flexibilitat, ja que el sistema eMii permet construir qualsevol edifici que es basi en la repetició parcial o total de les seves unitats. D’aquesta manera, el producte és apte per a residències plurifamiliars, hotels, oficines, hospitals, etc. A més, el sistema eMii permet posteriors ampliacions, reubicacions o deconstruccions de l’edifici, sense gaire afectació del solar originari.


Interior d’un mòdul de Compact Habit, totalment equipat.

Interior d’un mòdul de Compact Habit, totalment equipat.

Interior d’un mòdul de Compact Habit, totalment equipat.


Qualificació energètica A

Cal remarcar que a més d’innovar en temes constructius, l'INCASÒL també ha impulsat la innovació en temes energètics, aplicant per primera vegada sistemes de microcogeneració per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i electricitat. El resultat final és un edifici amb una qualificació energètica A, que és la màxima que es pot assolir.

  (Fonts: [http://incasol.gencat.cat/.content/home/1-incasol/7-innovacio/banyoles/dossier_compact_habit.pdf INCASÒL]; [http://www.compacthabit.com/ Compact Habit SL])


Autors

Redactat per: Marga Torre  i Fátima Mestres

Per saber-ne més:Fátima Mestres i INCASÒL


Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/09/11
Acceptat a 12/09/11
Presentat el 12/09/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Plurifuncionalitat

Construcció modular

Localització

Puntuació document

0

Visites 79
Recomanacions 0

Compartiu aquest document