Mapa de les deformacions cosísmiques del terratrèmol del Japó

Investigadors de l’Institut de Geomàtica  han realitzat una estimació de les deformacions del terreny sofertes a la zona de Sendai, com a conseqüència del terratrèmol que va tenir lloc el passat 11 de març i les seves rèpliques. L’estimació s’ha derivat d’observacions de radar adquirides pel satèl·lit Envisat de l’Agència Espacial Europea. Segons aquesta estimació, que afecta una zona d’aproximadament 225 km per 85 km al voltant de Sendai, el terreny ha sofert una deformació cosísmica associada a aquest terratrèmol de fins a 1,69 m. La deformació cosísmica és la deformació permanent de la superfície terrestre causada per un terratrèmol. Aquest valor es refereix a la línia que connecta el satèl·lit i la zona observada, que té una inclinació d’uns 23º respecte de la vertical. Cal destacar que el valor estimat d’1,69 m és un valor de deformació relatiu a la zona observada: la deformació absoluta, és a dir, calculada fent referència a una zona no afectada pel terratrèmol, de la mateixa zona és segurament més gran i no es pot estimar amb aquesta tècnica. La distància mínima de l’epicentre a la zona d’estudi és d’uns 100 km. A aquestes distàncies la majoria dels terratrèmols no causen deformacions cosísmiques. Però, en aquest cas, s’han observat deformacions considerables per l’excepcional magnitud d’aquest terratrèmol.

La deformació es pot apreciar en el mapa il·lustrat a la Figura 1, on els desplaçaments es representen en una escala de color que va del negre (absència de desplaçaments relatius) fins al vermell (zona de màxima deformació, que és la més propera a l’epicentre). Partint de la zona que apareix en negre fins a la zona de màxim, en vermell, hi ha una deformació relativa d’1,69 m. Aquest estudi, portat a terme per l’Institut de Geomàtica, es basa en una coneguda tècnica de teledetecció des de satèl·lit basada en microones, la interferometria diferencial SAR (Synthetic Aperture Radar).


Mapa de les deformacions cosísmiques del terratrèmol del Japó

Figura 1: Mapa de les deformacions cosísmiques del terratrèmol del Japó (11 de març de 2011) visualitzat sobre una imatge de Google Earth. Les deformacions han estat estimades a partir de dades SAR del sensor ASAR-Envisat de l’Agència Espacial Europea. Els cercles vermells indiquen la posició de l’epicentre dels dos terratrèmols de més magnitud propers a la zona i que van tenir lloc al període analitzat. La imatge original està disponible a www.ideg.es


Com s’han derivat els resultats?

Com s’han derivat els resultats?

La interferometria SAR és una tècnica de teledetecció utilitzada per a la monitorització de deformacions de superfície. Aquesta tècnica, basada en l’anàlisi de dades SAR adquirides des de satèl·lit, ha estat utilitzada en diferents aplicacions com l’estudi de la dinàmica de glaceres, terratrèmols, volcans, activitats mineres, treballs d’obra civil, esllavissades i deformacions causades per l’explotació d’aqüífers. Els resultats d’aquest estudi s’han obtingut utilitzant dades SAR provinents del sensor ASAR muntat al satèl·lit Envisat de l’Agència Espacial Europea ([http://envisat.esa.int/instruments/asar/ http://envisat.esa.int/instruments/asar/]). Concretament en aquest cas, s’han utilitzat dues imatges SAR, una d’adquirida abans de l’esdeveniment sísmic (19/2/2011) i una de després de l’esdeveniment (21/3/2011). Les elaboracions de les dades s’han basat en eines d’anàlisi desenvolupades per l’Institut de Geomàtica. Aquests resultats poden ser utilitzats per a anàlisis sismològiques, per tal d’estimar els paràmetres geofísics de l’esdeveniment sísmic estudiat. Així doncs, aquests resultats representen una contribució en el procés d’estudi i comprensió del terratrèmol.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Michele Crosseto

Per saber-ne més:Michele Crosseto


Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/09/11
Acceptat a 12/09/11
Presentat el 12/09/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Representació de dades

Localització

Puntuació document

0

Visites 19
Recomanacions 0

Compartiu aquest document