Notícies

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Jornada, que va tenir lloc el passat 22 d’abril del 2013, va ser organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat al Col·legi Oficial d’Arquitectes [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, RPUC, garanteix la consulta per mitjans telemàtics dels instruments de planejament urbanístic en vigor [...]

 • image
  Cristina Gil Riba, Mercè Gonzalez
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El Mapa urbanístic sintètic de Catalunya (MUC) és una eina estratègica del Departament per dur a terme les polítiques de planificació [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez, Santiago Pérez Segú
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El passat mes de maig de 2013 es va presentar "OPISTO.CAT”, un projecte integral per a la divulgació i el seguiment participatiu dels opistobranquis del litoral català [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat, Carles Sala, va participar el passat 7 maig a la jornada, organitzada pel Departament [...]

 • image
  Argeme Pérez Sánchez
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  En el marc de la celebració de la 18a edició del Saló Internacional de la Construcció, Construmat el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El projecte GPP2020, de promoció de la contractació pública verda en suport dels objectius 2020, té per finalitat augmentar significativament la implantació de la contractació [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Maria José Sarrias, Enric Pueyo
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El passat dia 2 de juliol es van presentar els programes europeus d’ajuts per a l’R+D+I EEA Grants i Eco-Innovation en un acte organitzat conjuntament pel Departament [...]

 • image
  Cristina Gil Riba, Agnès Lladós
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Amb l’objectiu d’analitzar i promoure el debat sobre les possibilitats que ofereix el subsòl profund com a lloc d’emmagatzematge, bé sigui [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’ATM participa en el projecte europeu SuperHub, que té per objecte oferir un conjunt integrat d'eines que faciliti als ciutadans la utilització dels diversos modes de [...]

 • image
  Jordi Guimet
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  Fins ara el procés seguit en el desenvolupament de les Infraestructures ha estat orientat a que els diversos proveïdors de geoinformació facilitessin l’inventari i la [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Pere-Andreu Ubach
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Núria Mercè Pinyol Puigmartí del Centre d’Investigació de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) ha fet l'estudi d’una possible esllevissada, i en particular [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES col·labora amb l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), el Consell Superior d’Investigacions [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Carmen Olga Calvo
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El passat 21 de març del 2013, la Fundació Starlight ,avalada per la Unesco, va atorgar la distinció de Reserva Starlight a una àrea del Montsec que comprèn, totalment [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Montserrat Farriol
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) coordina el projecte ENTITLE amb la col·laboració de 8 universitats, [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba, Roger Vendrell
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  L’estudi és el resultat d’una col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, [...]

 • image
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La Fundació Francisco Corell va organitzar aquesta Jornada que tenia com a objectiu fer un seguiment de les avantatges del tacògraf digital, a la vegada que [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  La desena edició del Premi abertis que convoca la càtedra abertis-UPC de Gestió d’Infraestructures de Transport, encara ha assolit una participació més important que [...]

 • image
  Margarita Torre Alcoceba
  Butlletí d'innovació i recerca (#10) (2013). Vol. Notícies, 1

  Resum
  El passat 12 de febrer es va crear l’Associació Europea d’Innovació (EIP), amb l’objectiu d’examinar com la Unió Europea (UE) pot innovar per millora l’eficiència [...]

Més enllà del Departament

Agenda

editors

informació

Localització

Categories

Eixos instrumentals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Eixos transversals

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat