Nou accés a l'RPUC des del DOGC


El Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, RPUC, garanteix la consulta per mitjans telemàtics dels instruments de planejament urbanístic en vigor en els 947 municipis de Catalunya. Es va crear per mandat de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, i està en funcionament des del juliol de 2007. Aquesta aplicació permet accedir al contingut íntegre dels documents que conformen els instruments de planejament urbanístic.

L’RPUC depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat i correspon a les comissions territorials d’urbanisme la recopilació, el dipòsit i el tractament de la documentació dels respectius expedients que corresponen a llur àmbit territorial. L’RPUC conté la documentació dels diferents instruments de planejament urbanístic vigent i incorpora els instruments aprovats definitivament pels òrgans urbanístics de la Generalitat i els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

La consulta pública del Registre de Planejament s’efectua a través d’Internet mitjançant el visor de l’RPUC situat a la pàgina web del DTES que permet accedir a la documentació completa dels instruments de planejament urbanístic vigent.

L’aplicació del Registre també permet efectuar una consulta restringida de l’RPUC en la intranet corporativa a través del menú d’aplicacions. En aquesta modalitat de consulta, les persones usuàries autoritzades poden accedir al contingut de tota la documentació dels expedients urbanístics tramitats per les comissions territorials d’urbanisme, és a dir, el document tècnic dels instruments de planejament més la documentació del corresponent expedient administratiu.

Des del 30 de juny de 2012 l’aplicació del Registre s’ha integrat amb l’aplicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de manera que la consulta pública a l’RPUC dels documents que configuren el planejament urbanístic adquireix també plena garantia d’autenticitat i integritat, tal com determina la Llei del Diari Oficial. Aquesta garantia s’obté mitjançant la inclusió al mateix Diari Oficial d’un enllaç al Registre de Planejament contingut en el mateix Edicte d’aprovació definitiva del planejament.

El manteniment de l’RPUC es realitza en dues fases. La primera comporta la preparació i la digitalització de la documentació dels expedients urbanístics i s’elabora en les diferents comissions territorials d’urbanisme, mentre que la segona fase de tractament i publicació de la documentació la duu a terme l’equip de l’RPUC.

L’RPUC en xifres

A 31 de desembre de 2012, l’RPUC contenia 22.151 expedients dels instruments de planejament. Entre aquests documents, 10.463 instruments de planejament general i 10.606 instruments de planejament derivat. L’RPUC també conté 185 convenis urbanístics i 111 delimitacions de la trama urbana consolidada (TUC).

L’any 2012 l’RPUC va rebre 230.601 visites, que han consultat 1.673.367 pàgines i el nombre de persones usuàries del portal en aquest període han estat 89.081, amb un 35,30% de visites noves.

Abans de la creació del Registre de Planejament, la consulta dels instruments de planejament urbanístic s’havia d’efectuar de forma presencial en hores d’oficina en les diferents comissions territorials d’urbanisme o amb el corresponent desplaçament als diferents ajuntaments. A partir de la implantació del Registre de planejament, la consulta del planejament urbanístic es pot realitzar per mitjans telemàtics, per a tots els municipis de Catalunya, i és accessible 24 hores al dia els 365 dies l’any.

El Registre de Planejament ha superat ja la xifra de més d’un milió de consultes efectuades a través d’Internet sobre els instruments de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya amb el consegüent estalvi de temps i més eficiència en la consulta per la disponibilitat immediata de la documentació corresponent.

Destaquem

Accés a l'RPUC

Imatge 1

imatge_1


Imatge 2

imatge_2


Redacció de la noticia i més informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Dolors Verges

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 23
Recomanacions 0

Compartiu aquest document