Presentació del Sr. Carles Sala

Moment de la presentació del Sr. Carles Sala


El parc d’edificis del nostre país és dels més antics d’Europa Occidental. Això comporta tot un seguit de conseqüències energètiques i ambientals: es perd molta energia i s’emeten molts gasos a l’atmosfera que contribueixen a la contaminació urbana i al canvi climàtic mundial. Es per això que la rehabilitació es planteja com una bona oportunitat de reducció d’emissions de gasos (locals i mundials) a l’atmosfera i de millorar-ne l’eficiència energètica dels edificis.

  Per altra banda, i donada la crisi actual del sector de la construcció, la rehabilitació d’edificis constitueix una poderosa font d’ocupació i d’activitat econòmica. És via d’estalvi d’una energia cada cop més cara i, per tant, constitueix una via de competitivitat empresarial en el mercat global. És en aquest context que des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i la Fundació Gas Natural Fenosa va sorgir la proposta d’organitzar el Seminari de Gestió Ambiental.

  En el Seminari es van definir els conceptes bàsics del que s’entén per eficiència energètica en rehabilitació destacant l’important paper que hi juguen les Empreses de Serveis Energètics, i es va detallar el potencial de cada mesura de rehabilitació sota el doble punt de vista econòmic i ambiental. Al llarg de la jornada, també s’hi varen donar a conèixer les possibles millores d’eficiència energètica en rehabilitació en els tres camps principals d’actuació: les modificacions en l’envolupant de l’edifici, els canvis en els sistemes energètics i l’optimització de la pròpia gestió de l’immoble.

  Durant el Seminari el senyor Ivan Capdevila va presentar el llibre Eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis, encàrrec de la Fundació Gas Natural Fenosa a l’Estudi Ramon Folch sobre aquest tema, i dins la col·lecció de textos sobre energia i medi ambient. L’objectiu d’aquest llibre és l’aportació d’elements concrets per tal de poder avaluar amb unes situacions tipus i comparables, quines seran les mesures més eficients i aplicables en casos reals.

  Com a representants de la Generalitat de Catalunya van assistir la sra.Maite Masià i el Sr. Carles Sala.

  Maite Masià, directora de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), va presentar les dues accions clau que està duent a terme l’ICAEN. Per una banda El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica en els Edificis de la Generalitat de Catalunya i, per a l’altra, la Certificació Energètica d’Edificis.

  El sr. Carles Sala va destacar en la seva intervenció la importància de millorar l’eficiència energètica de l’edificació com a línia de treball necessari i imprescindible per adaptar la nostra economia a l’actual crisi del model productiu. Aquesta reflexió ha de servir per a la construcció d’una estratègia de futur que prioritzi l’autosuficiència energètica en els edificis a Catalunya.

  També va remarcar que el consens, el compromís i la coordinació són aspectes essencials del procés de construcció d’un Pla d’Acció que assoleixi els objectius plantejats per la Unió Europea. En aquest sentit, la construcció d’aquesta estratègia de futur ha d’incloure la majoria dels agents representatius públics i privats d’aquest mercat.

  Altres temes tractats varen ser els diferents aspectes de la política de promoció de l’eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis, explicant que aquesta política produirà no tan sols impactes en termes d’eficiència, sinó també altres efectes que contribueixen al desenvolupament més sostenible com són els beneficis socials, econòmics, ambientals i energètics importants, millorant amb una sola iniciativa molts factors de la crisi.

  Fundació Gas Natural fenosa

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez

Per saber-ne més: Argeme Pérez

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 23
Recomanacions 0

Compartiu aquest document