Introducció

La Direcció General de Qualitat Ambiental del DTES col·labora amb l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Ajuntament de Barcelona en una experiència per reduir la resuspensió de partícules contaminants als carrers de la ciutat. L’experiència s’emmarca en el projecte LIFE europeu AIRUSE, que busca proporcionar a les autoritats dels països del sud d’Europa les mesures adequades per reduir les concentracions de partícules a l’aire, un contaminant que es troba en altes concentracions a les àrees metropolitanes. La resuspensió de partícules a l’aire vinculada al pas dels vehicles és un dels principals contribuents als nivells de contaminació a la ciutat. A les vies de trànsit, les partícules procedents de les emissions des de tubs d’escapament dels vehicles, el desgast dels frens, de la calçada o dels pneumàtics, entre altres, es dipositen a la calçada. Quan hi circulen els vehicles, les partícules s’aixequen i tornen a quedar suspeses a l’atmosfera, empitjorant la qualitat de l’aire que respirem.

Estudis previs a Londres, Àustria i Suècia suggerien que l’aplicació de calci-magnesi-acetat (CMA) a les vies de trànsit urbà, poden reduir la resuspensió, que genera el pas de vehicles i el vent, de partícules dipositades a la calçada. Reduir la resuspensió produeix la reducció de la contaminació atmosfèrica, en particular de concentracions de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Al carrer de la Indústria, entre el passeig de St. Joan i l’avinguda Meridiana, s’està duent a terme la iniciativa que consisteix a aplicar acetat de calci de magnesi (CMA) en vies de trànsit urbà. Aquest producte, que també s’empra com a alternativa a la sal com a descongelant, pot reduir la resuspensió de partícules dipositades al ferm amb el pas dels vehicles. El CMA s’aplica a tots els carrils de la via amb un vehicle dispersor prop de les 6.00 h del matí, ja que es vol reduir la suspensió de les partícules entre les 8.00 i les 9.00 h del matí, atès que són les hores de més trànsit i que el producte té una efectivitat d’unes 4.00 hores. D’aquesta aplicació queden exclosos els creuaments, els pas de vianants i uns 10 m abans/després dels passos de vianants. El CMA s’aplicarà un màxim de 10 cops, en dies diferents i només si no plou, RH <80% i amb temperatura mínima superior a -10˚ C.

S’avalua l’aplicació d’una solució aquosa-CMA (25% calci-magnesi-acetat i 75% aigua), el període d’aplicació és al llarg d’abril-maig 2013. Al tram d’estudi s’empraran diverses instrumentacions:

  1. Quatre laboratoris mòbils que mesuren la contaminació atmosfèrica que pertanyen a:
  • Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
  • Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat

Les unitats estan equipades amb diversos instruments de mesura i mostreig de contaminants atmosfèrics, com es pot veure a la imatge juntament amb l’escampador de la solució aquosa.

 

Draft Garcia 903223180-Prova-pilot-a-Barcelona-per-red-DGQAN noticia 2 imatge 1.jpg


Taula

La taula següent mostra les especificacions més tècniques del producte:


Draft Garcia 903223180-Prova-pilot-a-Barcelona-per-red-DGQAN noticia 2 imatge 2.jpg


Tipus de test

En l’aplicació del CMA també s’han d’observar determinats aspectes de seguretat vial, s’ha d’assegurar que no hi hagi extradosis i que les condicions de fricció siguin les adients, per la qual cosa es duen a terme dos tipus de test:

 

  1. El de fricció: en els minuts i hores successives a l’aplicació del CMA, es duen a terme tests de fricció segons la norma UNE-EN 13036-4.
  2. Control de la quantitat de CMA a la calçada: Així doncs, en els minuts i hores successius a l’aplicació del CMA, es faran test d’anàlisi de residus de CMA a la calçada, mitjançant un sensor de conductivitat SOBO-20, que mostrem a la imatge següent, és un test que només tarda uns segons en fer-se.


Test de conductivitat per avaluar la quantitat de CMA a la calçada

Test de conductivitat per avaluar la quantitat de CMA a la calçada


Campanya

Al llarg del termini que dura la campanya, s’instal·laran uns panells provisionals per poder indicar que s’està duent a terme la campanya.

Per avaluar l’impacte de la mesura, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha instal·lat dues unitats mòbils de control de la contaminació atmosfèrica que analitzen, entre altres coses, el volum en l’aire de PM10 i  de PM 2,5.


Campanya


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Bústia Direcció General de Qualitat Ambiental


Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Localització

Puntuació document

0

Visites 30
Recomanacions 0

Compartiu aquest document