Destaquem

Càtedra abertis

Premi Abertis

La desena edició del Premi abertis que convoca la càtedra abertis-UPC de Gestió d’Infraestructures de Transport, encara ha assolit una participació més important que la ja assolida en l’anterior edició amb 18 treballs, dels quals quatre opten a la modalitat de tesis doctoral i la resta a la categoria de tesina, projecte de màster o final de carrera.

La guanyadora del X Premi abertis 2012, en la modalitat tesi, ha estat la Dra. Ana María Pérez Zuriaga, doctora enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat de Politècnica de València, amb la tesi doctoral “Caracterització i modelització de la velocitat d’operació en carreteres convencionals mitjançant l’observació naturalística de l’evolució de vehicles lleugers”.

A la introducció de la conferència de presentació d’aquesta tesi el professor Robusté, titular de la càtedra Abertis, va explicar que la tesis calibra diferents models que mitjançant GPS permeten l’estimació del perfil continu de velocitat d’operació en un tram de carretera convencional segons la seva geometria i també té en compte el factor humà i el vehicle. Aquests models són aplicables amb caràcter general a l’estudi de la seguretat vial i en el disseny de nous traçats i permet corregir els punts conflictius en els traçats ja existents. És una excel·lent base de dades per aplicar models de seguiment de vehicles i per actualitzar la normativa espanyola de traçat de carreteres 3.1 C.

A l’exposició de la tesi es va deixar constància que dels tres principals factors concurrents de la sinistralitat – vehicle, conductor i infraestructura-, el darrer és la causa del 30% dels accidents en carretera i que una de les principals causes és la baixa consistència del disseny geomètric, que fa que la geometria no s’ajusti a les expectatives dels conductors o conductores i en temps de conducció es vegin sorpresos davant de certes configuracions.

Fins ara, els criteris més emprats en la determinació de la consistència són els que es basen en l’avaluació del perfil de la velocitat d’operació – el percentil 85 de la distribució de velocitats de vehicles que circulen en condicions de flux lliure a un tram de carretera -.


Nova metodologia

Aquesta variable es pot obtenir mitjançant les mesures fetes en la fase d’explotació d’una carretera, atès que, tant en la fase de planejament com en la de projecte, només es poden estimar mitjançant els models d’estimació de la velocitat d’operació d’acord amb les característiques geomètriques del traçat.

Calibrar altres models per millorar aquestes estimacions ha estat l’objectiu principal d’aquest treball d’investigació. Per assolir-lo s’ha desenvolupat una nova metodologia de presa de dades, mitjançant dades registrades als dispositius GPS que porten els vehicles de conductors aliens a la investigació. Els resultats consisteixen en perfils continus de velocitat d’operacions individuals de cada conductor i de la seva trajectòria. Tractar aquestes dades permet la restitució de la geometria del traçat de la carretera i l’obtenció del perfil continu de velocitat d’operació.


Conclusions

Per calibrar el model, en aquest treball s’ha estudiat la distribució de la velocitat en seccions rectes i corbes, i s’ha analitzat en profunditat els fenòmens de canvi de velocitat que tenen lloc en les transicions recta-corba i corba-recta. Aquests models es poden aplicar a l’estudi de la seguretat vial, tant en nous traçats abans d’adoptar solucions definitives, per avaluar la consistència del traçat, com a carreteres de servei.

Algunes de les conclusions són:

  • Distribució de la velocitat en corbes versus la distribució en rectes, dóna com a resultat que la dispersió a rectes és més gran que a les corbes.
  • La importància de les corbes de transició, la forma de les clotoides influeix en la velocitat en corba i en les ràtios de desceleració i acceleració.
  • Pel que fa a la desceleració i l’acceleració, les ràtios calculades mitjançant els perfils individuals proporcionen una aproximació millor al comportament dels conductors. D’altra banda, les ràtios calculades mitjançant dades puntuals, P200, P100, PI, PM, subestimen les calculades mitjançant els perfils continus.
  • El rang de validesa del model proposat és per a carreteres convencionals sense interseccions significatives, vehicles lleugers en flux lliure, corbes amb clotoides adjacents i corbes amb angles de deflexió amplis.

  En l’estudi també han estat important els resultats sobre els altres dos factors esmentats ,que poden servir de base per al disseny de programes d’educació i de campanyes de conscienciació en matèria de seguretat vial.

Pel que fa al Premi càtedra Abertis en la modalitat de tesina, projecte final de carrera o màster, el guanyador ha estat Hèctor Fornés Martínez, amb la tesina “Anàlisi i optimització dels processos d’assignació de mostradors de facturació d’equipatges als aeroports”.

Els treballs premiats de totes les edicions es poden consultar a la web de la càtedra abertis.


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més:Sergi Sauri


Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Seguretat viària

Localització

Puntuació document

0

Visites 16
Recomanacions 0

Compartiu aquest document