Resum

Els tres subprojectes que componen AKTIV aspiren a facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura per augmentar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

Resum

Nous sistemes de radiofreqüència per al seguiment de contenidors.

Resum

Sovint una de les traves per a la intermodalitat és la manca d'informació. El Projecte KITE mira de posar-hi remei.

Resum

La conducció i el tancament d’andanes automàtic fan necessari establir comunicació per tal de permetre l’enviament de dades i d’imatges en temps real entre els cotxes dels trens i el centre de control que supervisa totes les operacions. &n[...]

Resum

Les cadenes de subministrament estan, més que mai, sostingudes per la producció i pels sistemes de distribució globals i, sovint, just a temps. Aquesta complexitat es reflecteix també en el moviment de persones, tant per negocis com per fins socials. Aquests patrons canviants [...]

Resum

El Router és el cercador de rutes promogut pel Departament per integrar tota l’oferta de transport públic que opera dins del territori català. Aquesta eina ofereix un servei porta a porta multimodal que està connectat a la guia de carrers, així doncs tracta tant del transport [...]

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]

Resum

Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Noves tecnologies i nous serveis de suport