Autoritat del Transport Metropolità

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques SAU (CIMALSA)

Direcció General d'Arquitectura i Paisatge

Direcció General de Carreteres

Direcció General de Ports, Aeroports i Costes

Direcció General del Transport Terrestre

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA)

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)

Institut Cartogràfic de Catalunya

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)

Institut Geològic de Catalunya

Programa per a la Planificació Territorial

Ports de la Generalitat de Catalunya

Secretaria per a la Mobilitat

editors

informació

Localització

Categories

Eixos instrumentals

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Eixos transversals

Eixos complementaris