Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants:

 • EMTA, European Metropolitan Transport Authorities
 • Autoritats de transport de diverses ciutats europees
 • Deloitte, SL


  Període: octubre de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Anàlisi comparativa de l’organització dels sistemes de transport públic, finançament i estructura tarifària d’altres sistemes metropolitans de transport públic de ciutats de referència.

Descripció:

El projecte escull un conjunt de ciutats representatives d'Europa i, mitjançant entrevistes personals i consulta de la documentació disponible, s’elabora un estudi sobre les tarifes, les diverses fonts de finançament i els costos d'operació dels sistemes de transport públic de les diverses metròpolis.

Les ciutats escollides són París, Brussel·les, Amsterdam, Viena i Berlín.

 

Draft Garcia 963301909-ATM Financament transport publi-5-atm financament transport public a diferents aamm 01.jpg

 

Motivacions de l’estudi:

 • Els continuats dèficits que ocasionen els sistemes de transport públic, juntament amb els ajustos pressupostaris de les diferents administracions, fan que, cada vegada més, s’hagin de trobar noves fórmules de finançament.
 • L’Autoritat del Transport Metropolità, davant de l’escenari actual, decideix portar a terme una anàlisi comparativa del finançament del transport públic i les polítiques tarifàries de la Regió Metropolitana de Barcelona i a d’altres sistemes metropolitans de transport públic d’Europa.

 

Draft Garcia 963301909-ATM Financament transport publi-5-atm financament transport public a diferents aamm 02.jpg

 

Objectius de l’estudi:

 • Analitzar les experiències actuals a diferents àrees metropolitanes europees considerades de referència, veure les peculiaritats de cada cas i establir una comparació entre els diferents esquemes de finançament del transport públic col·lectiu i la política tarifària existents.
 • En concret, es pretén realitzar una anàlisi comparativa dels conceptes següents: Organització dels sistemes de transport públic, finançament i estructura tarifària.

  Les àrees metropolitanes analitzades tenen trets comuns que permeten extreure conclusions a partir de la seva comparació:

 • Totes pertanyen a la Unió Econòmica i Monetària (UEM).
 • Les xarxes de transport públic són multimodals, fet que implica una necessitat d’integració dels diversos modes de transport.
 • Existeixen diverses empreses de transport públic, amb operadors públics i privats.
 • Els modes ferroviaris, concretament el metro, són els predominants.
 • Les empreses operadores amb més participació provenen d’empreses públiques.
 • L’organització i la coordinació del sistema de transport públic a l’àrea metropolitana recau sobre una autoritat de transport públic que, encara que a cada ciutat/regió presenta diferències a escala funcional i administrativa, tenen missions comunes:
  • Distribució de les subvencions públiques entre les empreses operadores de transport, assignades a través de contractes programa o sistemes equivalents.
  • Seguiment i foment de la millora dels serveis oferts per les empreses operadores.
  • Planificació dels sistemes de transport públic.
 • Hi ha un fort component de finançament públic en l’estructura de costos del sistema de transport públic.

 

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/08
  Acceptat a 01/01/08
  Presentat el 01/01/08

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Tarifació integrada dels serveis

  Eixos transversals

  Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

  Models de finançament del transport públic

  Puntuació document

  0

  Visites 11
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document