Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Altres participants:

 • Ministeri de Foment
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • GPO Ingeniería, SA

  Període: octubre de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Dissenyar la xarxa de transport que arribarà a la ròtula de la UAB i determinar el seu millor emplaçament dins del campus de la UAB, per facilitar el desplaçaments orbitals a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Descripció:

Disseny de diverses línies d'autobús, aproximadament 10, amb traçat radial i centre a la UAB, de tal manera que cobreixin la Regió Metropolitana de Barcelona. Elecció de la ubicació i disseny de la ròtula dins del campus de la UAB, per tal que puguin fer correspondència entre les diverses línies i amb les existents actualment.

 

Draft Garcia 196088339-ATM Disseny rotula-atm disseny rotula campus uab 01.jpg

Itinerari dels autobusos a la ròtula

  El Pla director de mobilitat preveu la implantació d'una ròtula d'autobusos a la UAB per facilitar els desplaçaments orbitals a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) sense passar pel centre, així com millorar l'accés a la mateixa Universitat.

El Pla director de mobilitat de l’RMB (pdM) aprovat per l’Acord de Govern/146/2008, de 2 de setembre, inclou en el conjunt de mesures previstes, la creació d’una ròtula de transport públic col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona. La raó és que la configuració del Campus de Bellaterra és un lloc central de l’RMB, amb una demanda de mobilitat en augment gràcies a l’existència de dues línies ferroviàries i a la seva connexió privilegiada a la xarxa bàsica de carreteres. La ròtula permetria realitzar desplaçaments transversals a l’RMB sense passar per Barcelona. La UAB es localitza en el punt de connexió entre la primera i la segona corona metropolitana, i en el seu punt més proper a la ciutat de Barcelona i constitueix un node important ja que disposa d’estacions de ferrocarril (FGC i RENFE) i està ben connectada a la xarxa bàsica de carreteres (AP7, B30, C58).

 

Draft Garcia 196088339-ATM Disseny rotula-atm disseny rotula campus uab 02.jpg

    L’ATM va sol·licitar al Ministeri de Foment l’aportació de finançament amb la finalitat de concretar l’anàlisi i la configuració de la xarxa de transport lligada a aquesta ròtula, finançament que va ser concedit.

L’objectiu central de l’estudi és dissenyar la xarxa de transport que arribarà a la ròtula de la UAB i determinar el millor emplaçament d’aquesta infraestructura en l’àmbit del campus. En aquest àmbit central de la UAB hi conflueix un volum significatiu de desplaçaments de connexió que es donen a l’RMB. Tot i que a l’RMB la majoria de desplaçaments de connexió tenen com a origen i destinació la comarca del Barcelonès, també es rellevant la mobilitat de tipus transversal o entre comarques properes de la segona corona metropolitana, especialment entre els municipis del Vallès Oriental i l’Occidental i entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. A més, cal tenir en compte que el 86,4% dels desplaçaments intercomarcals, exclòs el Barcelonès, es realitzen en vehicle privat.

L’estudi té el contingut següent:

 • Reelaborar la demanda de transport públic en l’any horitzó 2015 i identificar les línies de desig.
 • Dissenyar alternatives de línies entre la UAB i els diferents municipis de l’RMB.
 • Dissenyar la xarxa: seleccionar el subconjunt òptim de línies.
 • Avaluar econòmicament la proposta final de línies.
 • Determinar la ubicació òptima de l’intercanviador en el recinte de la UAB
 • Analitzar els punts de destinació dins el campus i analitzar els recorreguts a peu, en bicicleta i en autobús que es derivin de la proposta.

 

Beneficiaris:

 • Administracions públiques competents
 • Empreses operadores d’autobús de l’RMB
 • Personal vinculat a la UAB
 • Persones usuàries de transport públic en general

 

Projectes relacionats:

 • Pla director de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Programa de nous serveis públics regulars per carretera del transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/08
  Acceptat a 01/01/08
  Presentat el 01/01/08

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Planificació territorial

  Planificació concurrent

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

  Puntuació document

  0

  Visites 34
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document