Coordinació de l’activitat: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Altres participants:

 • Tramvia Metropolità
 • Jordi Julià Transfer Enginyeria
 • Digital Logistics & Manufacturing Solutions, SL

  Període: març de 2008

 

Objectiu:

Avaluació, mesurada en pèrdua de temps, de l’impacte que tindria la incorporació a la plataforma del Trambaix dels autobusos procedents del Bus Baix.

 

Descripció:

Té com a objectiu l'avaluació, mesurada en pèrdua de temps, de l'impacte que tindria sobre el traçat del Trambaix, a l'entorn de l'estació de Cornellà de Llobregat, la incorporació (a la plataforma del tramvia) dels autobusos procedents del Bus Baix Castelldefels – Cornellà de Llobregat. L'anàlisi es realitza mitjançant un microsimulador, que inclou una representació dinàmica dels moviments.

L'impacte es tradueix en uns retards en l'explotació del tramvia i unes pèrdues de temps en la circulació dels vehicles privats com a conseqüència de la nova regulació semafòrica que caldria implantar.

L’objectiu del projecte és, mitjançant les tècniques de simulació, determinar en quin grau millorarien els factors de rendiment i la qualitat del servei del tramvia a l’hora de compartir l’ús del carril amb la línia d’autobusos amb una freqüència d’arribada de 4 minuts, en incorporar les noves hipòtesis de treball requerides per la Direcció General del Transport Terrestre.

Dels resultats que genera el model de simulació s’han creat una sèrie d’indicadors per visualitzar el comportament del tramvies i dels autobusos en funció de l’escenari explotat:

 • Respecte dels elements de transport (tramvies i autobusos): velocitat comercial de tramvies i autobusos i pèrdues de fase.
 • Respecte dels cicles semafòrics: percentatge de les fases d’accés de tramvies i autobusos.

Com a conclusions de l’estudi cal remarcar:

 • Utilitzar autobusos amb 4 portes d’entrada i sortida, aconseguint uns temps de parada similars als del tramvia és la hipòtesis de treball que dóna millors resultats, respecte d’utilitzar autobusos convencionals.
 • Trobar una posició òptima dels sensors d’arribada forneix millores moderades respecte de la velocitat comercial dels tramvies. La principal causa que només s’obtingui una millora moderada, és la variabilitat en el temps de parada dels autobusos a la parada de Cornellà Centre.
 • Modificar la programació semafòrica actual o introduir una programació centralitzada no aporta avantatges significatius.

 

Beneficiaris:

 • Administracions públiques competents
 • Tramvia Metropolità
 • Empreses operadores d’autobús a Cornellà de Llobregat
 • Persones usuàries de transport públic de superfície a Cornellà de Llobregat

Imatge

Simulació d’intercanviador de Cornellà Centre


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Infraestructura dedicada al transport col·lectiu

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Puntuació document

0

Visites 76
Recomanacions 0

Compartiu aquest document