Etapes procés router

El Router és el cercador de rutes promogut pel Departament per integrar tota l’oferta de transport públic que opera dins del territori català. Aquesta eina ofereix un servei porta a porta multimodal que està connectat a la guia de carrers, així doncs tracta tant del transport urbà com de l’interurbà. Es pot consultar des de mòbil i des del web, i informa de les incidències o afeccions del transport públic en temps real.


Draft Garcia 230010640-Router-del-Transport-Public-de-gabinet noticia 1 imatge 1. B.jpg


Característiques programari DIVA

A tot Europa hi ha poques experiències similars amb algunes de les característiques esmentades. Una de les més importants és la desenvolupada al gran Londres, en què també s’ha emprat el mateix programari de base: DIVA Schedule Management System. DIVA, desenvolupat per l’empresa alemanya MDV, té com a principal característica ser domini de múltiples operadors. Algunes de las característiques d’aquest programari de base són:

 • Fàcil manteniment i ràpida incorporació d’eines que faciliten tasques al client.
 • L’estructura de dades és oberta i editable amb eines d’Structured Query Language (SQL).
 • Les persones usuàries creen les eines mitjançant consultes i determinen el format de retorn de la informació.
 • Sobre la plataforma, es poden desenvolupar eines i procediments que permeten assegurar el manteniment de la informació.

L’adaptació d’aquest programari de base a la realitat del transport a Catalunya ha suposat una tasca molt important d’acords i d’establiment de procediments en l’estructura i lliurament de la informació. L’aplicació ha hagut d’integrar una complexa realitat, que té més de setanta operadors de bus interurbans, amb titularitat distribuïda entre diverses administracions –autonòmica, estatal i locals - i d’altres ens que tenen un abast supramunicipal com l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i les autoritats del Transport Metropolità (ATM)

Així doncs, atesa la varietat de les fonts d’informació, que són tant o més diverses que els operadors, ha estat necessari definir un format d’intercanvi RTP – estructura simple de dades i compte SFTP perquè cada operador lliuri les dades de manera segura. Fet pel qual els operadors han hagut de fer un esforç addicional i la integració ha necessitat de tractaments molt específics.

En contrapartida els operadors, en creuar la seva informació amb d’altres capes, com per exemple la cartografia i els punts d’interès, aconsegueixen donar valor afegit a la naturalesa de les dades i la representen sobre una xarxa navegable i associada a una informació geogràfica oficial.

La primera versió del Router gestiona dades procedents del:

 • Ferrocarril: Rodalies de Catalunya, Renfe mitjana i llarga distància. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), metro i TRAM.
 • Bus interurbà: concessions de la Direcció General del Transport Terrestre (DGTT), de l’EMT i del Ministeri de Foment.
 • Bus urbà: concessions dels ajuntaments, de l’EMT i de la DGTT (prop de noranta municipis amb transport urbà).


Dades de gestió

Hores d’ara gestiona informacions procedents de 1.200 línies, 15.000 parades, dades bicing Barcelona, bases d’informació geogràfica, 32.000 punts d’interès.

Aquesta gestió jerarquitzada de dades de diferents procedències aporta una de les característiques més rellevants per a la persona usuària: la connexió amb el transport urbà, amb els diferents graus d’integració que permeti cada operador.

En aquest context s’ha assolit:

 • estandarditzar: homogeneïtzar i completar les dades que els operadors proporcionen,
 • actualitzar: definir i acordar procediments d’actualització i validació per a cada conjunt de dades, i
 • personalitzar: acordar un procediment d’actualització amb cada operador i/o entitat gestora, que garanteixi que la informació disponible està permanentment actualitzada.


Informació creuada ROUTER


Procediments

En aquesta darrera línia, s’estan definint procediments per actualitzar les dades automàticament i de manera periòdica. L’estructura de dades està dissenyada per donar cabuda a dos grans conjunts de dades:

 • les procedents de la xarxa del transport: informació sobre línies, parades i horaris, i
 • les incidències de la xarxa: informació actualitzada al moment i utilitzada pel Router com a informació d’entrada per calcular les millors alternatives.

  Les eines de visualització proporcionen una visió detallada de l’itinerari amb indicadors gràfics, dades associades, termòmetres, mapes de situació que visualitzen la ruta amb intercanvis.


Introducció de Rodalies


Millores

Les característiques del programari de base escollit permeten el conjunt de millores que es preveuen incorporar a curt i mitjà termini:

 • Integració de tarifes, aparcaments d’estacions, bici pública, itineraris amb cotxe, parades de taxi i els punts de mobilitat reduïda.
 • Replantejament i millora la plataforma mòbil (portal mòbil gencat), sobretot amb la integració de geoposicionament que permeti a les persones usuàries identificar els transports que hi ha a prop de la seva ubicació - si tenen GPS al mòbil – o bé de l’adreça indicada.
 • Horaris personalitzats, que preveuran la integració amb el vehicle privat i bé amb recorreguts fet a peu.
 • Interoperativitat amb Google Trànsit.
 • Informació d’incidències en temps real.

  Per a més informació consulteu: http://www.gencat.cat/mou-te i per  a mòbils http://www.gencat.mobi/mou-te


Consulta transport públic proper


Autors

Redactat per: Marga Torre i Montserrat Armengol

Per saber-ne més : Montserrat Armengol


Ejes R+D+I del Departament

[/ca/detalls/Article/5_1 Orientació a l'usuari]. [/ca/detalls/Article/4_5 Comunicació amb l'usuari]. [/ca/detalls/Article/4_8 Sistemes d'informació per a la gestió].

Back to Top

Informació del document

Publicat a 03/01/11
Acceptat a 03/01/11
Presentat el 03/01/11

Volum Notícies, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 93
Recomanacions 0

Compartiu aquest document