Estratègia de transport multimodal a Suècia


El setembre de 2009 el Govern suec va encarregar a l’Administració de Carreteres del país (Vägverket) que elaborés una estratègia de transport multimodal i un pla d’acció per a l’ús de sistemes i serveis de transport intel·ligents (ITS, transports que disposen de tecnologies de la comunicació i de la informació avançades), tant de passatgers com de mercaderies, amb l’objectiu principal de donar l’impuls definitiu a aquestes modalitats de transport, atesa llur lenta implantació arreu d’Europa. Hom estima que la instauració d’aquests modes podria contribuir a una reducció d’entre el 10% i el 20% del CO2 emès i a una disminució dels accidents i de les congestions d’entre el 5% i el 15%.

Vägverket ha identificat algunes de les traves principals que impedeixen la multimodalitat amb ITS, com per exemple la dificultat d’accedir a dades i informació sobre xarxes, terminals, trànsit, etc., tant estàtiques com en temps real; la dificultat de combinar les dades de dos modes diferents; la manca d’estàndards comuns i d’interfícies obertes; la manca d’integració dels diferents sistemes de planificació, reserva, compra i pagament pel que fa al transport de viatgers; o els dèficits en els intercanvis d’informació entre els diferents actors, pel que fa al transport de mercaderies.

L’estratègia i el pla d’acció presentats per Vägverket al Ministeri d’Indústria suec el març de 2010 presenten com a directrius generals:

 • Estimular les solucions més adients des del punt de vista climàtic i mediambiental.
 • Potenciar la cooperació entre agents públics i privats.
 • Donar nous usos a les infraestructures ja existents.

  Aquests principis es concreten en un seguit de mesures particulars que s’hauran d’anar implantant i provant a escala real fins al 2015:

 • Facilitar dades de xarxes de transport.
 • Donar accés a les regulacions de trànsit.
 • Proporcionar informació en temps real del trànsit i de la seguretat viària.
 • Establir un lloc comú (market place) per a les dades i la informació dels diferents proveïdors d’ITS.
 • Instaurar sistemes com ara el bloqueig antialcohol o la trucada d’emergència automàtica.
 • Implantar la conducció cooperativa, amb interfícies estàndard.
 • Estandarditzar els senyals horitzontals i verticals.
 • Desenvolupar i provar la carretera sensitiva i els serveis de seguretat viària basats en les comunicacions mòbils i de curt abast.
 • Implantar un sistema de peatge comú a escala nacional.
 • Garantir el compliment de la Directiva europea sobre peatge electrònic.
 • Dur a terme proves pilot d’un document electrònic únic per al transport de mercaderies.
 • Elaborar una descripció comuna de les terminals logístiques.
 • Incrementar la seguretat de les àrees d’aparcament per a mercaderies.
 • Implantar un sistema d’informació de transport multimodal de viatgers, també a les terminals dels diferents modes de transport
 • Desenvolupar una plataforma comuna de reserves i pagaments de serveis de transport.
 • Promoure el guiatge mediambiental del trànsit.
 • Informar en cas de situacions excepcionals.


Destaquem

Vägverket

Multimodal ITS strategy and action plan for Sweden

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/11
Presentat el 01/04/11

Volum Més enllà del Departament, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 78
Recomanacions 0

Compartiu aquest document