Resum

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat dels/de les treballadors/ores del ram de la construcció, es construeixen els edificis de manera modular que a la vegada industrialitza el procés, augmenta la qualitat i redueix els costos, tant temporals com econò[...]

Resum

L’Institut Català del Sòl, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, impulsa la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes constructius per tal de millorar la qualitat de l’habitatge protegit. Entre les diferents tècniques [...]

Resum

Des del novembre del 2001, el (CIMNE) , disposa d’una línia de serveis de consultoria especialitzada en eficiència energètica que proporciona el grup Building Energy and Environment (BEE-Group) que té dues seus: CIMNE-Terrassa, l’oficina principal i l’aula CIMNE-UdL situada [...]

Resum

En el marc del projecte s’ha dut a terme la rehabilitació energètica de la façana sud de l’edifici plurifamiliar d’habitatge social de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès mitjançant [...]