Coordinació de l’activitat: Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Altres participants:

  • Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge
  • Departament de Construccions Arquitectòniques I (UPC)

La UPC i l'INCASÒL han signat un conveni per definir i coordinar les seves actuacions en l’assessorament, així com intercanviar informació i actuacions en els camps de les investigacions i de l’aplicació de la tecnologia a la construcció d’habitatges. Amb aquest Conveni també s’encarrega un estudi de mercat de sistemes innovadors fora de Catalunya.

  Període: 2007 – 2009

Objectiu:

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat dels/de les treballadors/ores del ram de la construcció, es construeixen els edificis de manera modular que a la vegada industrialitza el procés, augmenta la qualitat i redueix els costos, tant temporals com econòmics.

Descripció:

Recerca sobre processos, tècniques i sistemes de construcció industrialitzada en edificis d’habitatges plurifamiliars.

La Secretaria d’Habitatge i l’INCASÒL van convocar l’any 2007 dos concursos d’innovació tecnològica (CIT) per promoure la incorporació de nous sistemes i tecnologies en la construcció d’habitatge protegit.

El projecte Rendiment de Sistemes Innovadors es basa en la valoració de les tècniques o dels sistemes innovadors en relació amb la seva adequació a l’edifici i el nivell de qualitat i productivitat assolit. En aquest projecte a més de l’anàlisi, recerca nous processos emprats fora de Catalunya, i acabarà difonent els resultats.

La novetat d’aquest projecte radica en la construcció industrialitzada, des del taller, mitjançant un sistema semiindustrialitzat, en sec, i un sistema de construcció modular d’alta precisió de barracons que actua com a element portant.

La finalitat del projecte és vetllar pels/per les treballadors/ores del ram de la construcció amb la millora dels nivells de seguretat dels/de les operaris/àries (minimització de riscos laborals), una millor planificació dels treballs, una millora en l’especialització, alhora, que amb aquest sistema es redueixen els terminis de construcció de l’obra amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania.

Les activitats que es desenvoluparan s’estructuren en tres àmbits de treball i de recerca:

  • Seguiment de l’execució de les obres dels sis projectes guanyadors del concurs d’innovació amb l’avaluació de l’eficàcia productiva i la qualitat constructiva de les tècniques de construcció industrialitzada emprades en l’execució dels edificis.
  • Estudi d’experiències significatives i casos rellevants que s’hagin desenvolupat a Espanya i altres països de la Unió Europea en l’àmbit de les tècniques de construcció industrialitzada i de la innovació en edificis d’habitatges.
  • Difusió, mitjançant jornades tècniques, de l’estat de les tècniques de construcció industrialitzada i de la innovació desenvolupades en els dos àmbits anteriors.

 

Beneficiaris:

  • Els/les treballadors/ores del ram de la construcció
  • Persones usuàries finals dels habitatges

 

Productes derivats:

En la primera edició del Concurs, l’INCASÒL va adjudicar la redacció i la construcció de quatre promocions d’habitatge protegit a Callús, el Masnou, Mollet del Vallès i Sant Vicenç dels Horts i la segona convocatòria del Concurs, es van adjudicar dos projectes a Banyoles i a Torelló. L’any 2009 s’ha construït un edifici al carrer del Comte Borrell a Torelló amb un innovador sistema modular industrialitzat.

La UPC lliurarà els informes elaborats dels diferents àmbits de treball de la recerca objecte del conveni signat.

Imatge

Rendiment de sistemes innovadors

Construcció de 36 habitatges amb un sistema modular industrialitzat a Torelló


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Institut Català del Sòl (INCASÒL), 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Equipaments singulars

Construcció modular

Puntuació document

0

Visites 47
Recomanacions 0

Compartiu aquest document