Resum

Desenvolupament de models i eines que permetin predir la quantitat d’aigua disponible en les conques, segons la mesura de la quantitat de neu, per realitzar una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

Resum

Generació d’un model d’elevacions de superfície amb un grau de precisió i qualitat suficient per generar ortofotos estrictes. Aquestes ortofotos resten lliures de zones d’oclusió, atès que s’han completat amb informació [...]

Resum

Obtenir una estimació dels períodes de recurrència de sismes destructors al Pirineu Oriental que, tot i que ara presenta una sismicitat moderada, a l’edat mitjana va tenir un període d’activitat intensa.

Resum

Desenvolupar una metodologia basada en dendrocronologia per a la datació d’allaus històriques. Aplicar aquest mètode a dues zones: parcs nacionals d’Ordesa i d’Aigüestortes.

Resum

Desenvolupament d’un sistema automàtic d’estimació de danys resultants d’un fenomen sísmic. S’han escollit dues zones pilot on s’ha analitzat des de la reglamentació en matèria de construcció sismoresistent, [...]

Resum

Analitzar i estudiar els programaris comercials i la seva aplicabilitat en el disseny i la producció de mapes geològics i temàtics per augmentar l’eficiència de les tasques de producció cartogràfica.

Resum

L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va començar a utilitzar el lidar (LIght raDAR, radar de llum –làser–) de manera rutinària l’any 2002, quan, juntament amb l'Agència Catalana de l’Aigua, va iniciar els estudis de risc d’inundacions dins del projecte 'Planificació [...]

Resum

El 2009 es va iniciar el Projecte SISPyr, cofinançat amb fons europeus del Programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013. El Projecte té una durada prevista de tres anys i és liderat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Hi participen, a més, l’Observatoire [...]

Resum

Xarxa aeroportuària | noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

El Projecte CLOSE-SEARCH, liderat per l’Institut de Geomàtica, ha assolit la primera fase de proves, amb la qual s’ha aconseguit fer volar un vehicle aeri no tripulat (UAV), equipat amb una càmera tèrmica per detectar persones que puguin haver-se [...]