Coordinació de l’activitat: Institut Geològic de Catalunya (IGC)

Altres participants:

 • BRG (França)
 • CSTB (França)
 • Protecció civil de la Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Puigcerdà
 • CRECIT (Andorra)

  Període: 2004 - 2008

 

Objectiu:

Desenvolupament d’un sistema automàtic d’estimació de danys resultants d’un fenomen sísmic. S’han escollit dues zones pilot on s’ha analitzat des de la reglamentació en matèria de construcció sismoresistent, fins a les actuacions en cas de danys importants, passant pels aspectes relatius a la informació i a l'educació de la població.

 

Descripció:

L’única estratègia vàlida per fer front al fenomen sísmic és la prevenció, atès que la predicció sísmica no és viable. Per realitzar una prevenció eficaç cal mobilitzar els mitjans que van des de la reglamentació en matèria de construcció sismoresistent, fins a les actuacions en cas de danys importants. Cal tenir també en compte els aspectes referents a la informació i l’educació de la població. En aquest projecte s’han tractat aquests aspectes i s’han posat a prova en un parell de zones pilot.

El projecte consta de 3 parts:

 • Zonificació transfronterera i unificada dels Pirineus
 • Realització d’un escenari sísmic a dues zones pilot (Andorra i la Cerdanya)
 • Sistema automàtic d’estimació de danys produïts per un terratrèmol

En aquest darrer punt s’han realitzat la instal·lació de 3 accelerògrafs a França, 2 a Catalunya i 1 accelerògraf a Andorra, tots ells connectats a la xarxa VSAT i s’ha posat a punt un sistema automàtic d’estimació de danys.

Beneficiaris:

L’obtenció d'informacions preventives i operacionals sobre el risc sísmic, sense distorsions lligades a la frontera, permetrà una transmissió eficaç de les dades referents al terratrèmol, així com la previsió de danys, als serveis de socors i de gestió de crisi local.

 

Productes derivats:

S’ha desenvolupat un sistema de detecció automàtica de terratrèmols capaç d’estimar els possibles danys i enviar-ne un informe per correu electrònic, SMS i fax pocs minuts després de la detecció del terratrèmol.

 

Projectes relacionats:

 • NERIES (Xarxa d’infraestructures de recerca per a la sismicitat europea)
 • SISNEPI (Ús de tècniques avançades per a estudis integrats de sismicitat, estructura superficial i perillositat sísmica en el nord-est de la Península Ibèrica)

 

Referències bibliogràfiques:

 • Goula, X. And ISARD group. Rapid Reponse system in the Eastern Pyrenees. First Euro-Mediterranean Meeting on Accelerometric Data exchange and archiving. Grenoble. Març 2008.
 • Olivera, C., Jara, J.A., Figueras, S., Goula, X., Susagna, T., Romeu, N., Fleta, J. And Roca, A. A real time catalan seismic network (IGC) in Spain. Orfeus Observatory Co-Ordination Meeting. Barcelona, maig 2008.
 • Secanell, R,. Bertil, D., Martín, C., Goula, X., Susagna, T., Tapia, M., Dominique, Carbon, D. and Fleta, J. Probabilistic seismic hazard assessment of the Pyrenean region. Journal of Seismology 12: pàg. 323-341.
 • Tapia, M., Macau, A., Figueras, S., Franek, P. Modelización 1D y 2D de la propagación de las ondas sísmicas en el valle de la Cerdanya (Cataluña). 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona, 2007.
 • González, M., Irizarry, J., Susagna, T., Goula, X., Pujades, Ll. Realización de escenarios de daños en el Principado de Andorra: Aplicación a la zona más poblada del país. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica en Girona, 2007.
 • Monge, O., Irizarry, J., González, M., Taillefer, N. Escenarios de daño para edificios esenciales y redes de comunicación en La Cerdanya y Andorra. Aspectos metodológicos y resultados del proyecto ISARD. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona, 2007.
 • Macau, A., Figueras, S., Susagna, T., Colas, B., Le Brun, B., Bitri, A. Cirés, J., González, M., Roullé. A. Microzonación sísmica en el Pirineo Oriental en términos de aceleración e intensidad macrosísmica. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona, 2007.
 • Irizarry, J., Roussillon, P., González, M., Colas, B., Sedan, O.,Susagna, T. Escenarios transfronterizos de riesgo sísmico en el Pirineo Oriental. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona, 2007.
 • Secanell, R., Martín, C., Goula, X., Susagna, T., Tapia, M., Bertil, D., Dominique, P., Carbon, D., Fleta, J. Evaluación probabilista de la peligrosidad sísmica de la región pirenaica. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona, 2007.
 • Macau, A., Figueras, S., Susagna, T., Cirés, J., Colas, B., González, M. Microzonación sísmica en dos valles pirenaicos: Andorra y La Cerdanya. 5a Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Sevilla, 2006.
 • Macau, A., Figueras, S., Susagna, T., Goula, X. Estudi dels efectes de sòl per a la microzonació sísmica a la cubeta d’Andorra la Vella – Escaldes – Engordany. Revista Horitzó, CRECIT-IEA. Vol. 10, pàg. 18-27. 2006.
 • Romeu N., Jara J. A., Goula X., Susagna T., Figueras S., Olivera C., Roca A. Sistema Automático de Información Sísmica. 5ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Sevilla, 2006.
 • Colas, B., Cirés, J., Figueras, S., Roullé, A., Macau, A., Fleta, J. Geological and lithological characterization for a seismic zonation in a border region (Cerdanya, France – Spain). 5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, vol. I, S5: pàg. 444-446. Barcelona, 2006.
 • Roullé, A., Macau, A., Figueras, S., Bitri, A., Colas, B., Le Brun, B., Susagna, T., Cirés, J., Bertrand, E., Dominique, P. Trans-national study of site effects, the Cerdanya valley across French and Spanish Pyrenees. Third International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Grenoble, França, 2006.
 • Tapia, M., Macau, A., Figueras, S., Franek, P. 1D and 2D Seismic wave propagation modeling in the Cerdanya valley (Catalonia, Spain). Third International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Grenoble, França, 2006.
 • Goula, X., Colas, B., Jara, J.A., Romeu, N., Dominique, P., Susagna, T., Irizarry, J., Sedan, O., Figueras, S., Olivera, C., Roca, A. Demonstrative early warning system in the eastern Pyrenees. First European conference on earthquake engineering and seismology, Geneva, Suïssa, 2006.
 • Secanell, R., Irizarry,J., Susagna, T., Martín, C., Goula, X., Combes, Ph., Fleta, J. Evaluación unificada de la peligrosidad sísmica alrededor de la frontera entre Francia y España. Proc. 2º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, 4 pàg. Màlaga, 2003.
 • Grup de sismologia. ISARD: Informació sísmica automàtica regional de danys. Informe GS-172/03. 2003.

Imatge

ISARD. Informació sísmica regional automàtica de danys

Acceleracions màximes del terreny per un període de retorn de 475 anys


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Institut Geològic de Catalunya, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document