Coordinació de l’activitat: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Període: 1999 - 2008

Objectiu:

Generació d’un model d’elevacions de superfície amb un grau de precisió i qualitat suficient per generar ortofotos estrictes. Aquestes ortofotos resten lliures de zones d’oclusió, atès que s’han completat amb informació de les imatges veïnes del mateix vol.

Descripció:

L'objectiu bàsic és l'establiment de la morfologia en superfície del territori, és a dir, del DSM, amb un nivell de precisió i/o qualitat suficient per realitzar ortofotos estrictes (true ortho) a escales grans.

Malgrat la relativa facilitat de producció, la generació d’ortoimatges a escala molt gran requereixen l’ús de models d’elevacions que incloguin edificis i estructures artificials però, tot i així, la dificultat persisteix ja que a causa de l’efecte de la perspectiva es produeixen zones ocultes. Aquestes zones s’han de completar amb informació de les imatges veïnes del mateix vol.

Projectes derivats:

  • Programari per a la resolució dels problemes de les ortoimatges amb dimensions de píxel per sota dels 50 cm utilitzant elevacions reals dels edificis i vols fotogramètrics amb recobriment longitudinal i transversal.
  • Especificacions tècniques per a cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 amb una descripció adequada de les formes per a l’obtenció del DSM.

 

Projectes relacionats:

Es relaciona fonamentalment amb un altre projecte de l’ICC que millora les tècniques automàtiques de mosaic (processament d’imatges: algorismes).

Referències bibliogràfiques:

  • Xandri, R., Pérez, F., Palà, V., Arbiol, R.: Seamless automatic mosaicking taking into account infrastructures and buildings. ISPRS Commission I Symposium. París, 2006.
  • Pérez, F., Xandri, R., Arbiol, R., Palà, V.: Automatic Generation of Seamless Mosaics over Extensive Areas from High Resolution Imagery, Proceedings del 9 World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando (USA), 2005.
  • Palà, V., Arbiol, R.: True Orthoimagery of Urban Areas. GIM International. Vol.16, núm. 12., pàg. 50-51. 2003.
  • Palà, V., Arbiol, R.: True orthoimage generation in urban areas. Proceedings del 3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, vol. 1, pàg. 309-314. Istanbul, 2002.

Imatge

Fotogrametria

Imatge en 3D d’una imatge realitzada mitjançant TRUEORTO


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Institut Cartogràfic de Catalunya, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 45
Recomanacions 0

Compartiu aquest document