Coordinació de l’activitat: Institut Geològic de Catalunya (IGC)

Altres participants:

 • Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
 • Universitat de Barcelona
 • Observatoire Midi Pyrenées (França)
 • Institut de Radioprotecció i Seguretat Nuclear-IRSN (França)
 • GEOID (França)
 • GEOTER (França)
 • Universitat de Montpellier (França)

  Període: activitat continuada

Objectiu:

Obtenir una estimació dels períodes de recurrència de sismes destructors al Pirineu Oriental que, tot i que ara presenta una sismicitat moderada, a l’edat mitjana va tenir un període d’activitat intensa.

Descripció:

El Pirineu oriental presenta una sismicitat moderada amb un període d’activitat intensa a l’Edat Mitjana (1427-1428).

Amb la finalitat de fer una estimació dels períodes de recurrència de sismes destructors, a més de la sismicitat, s’estudien les deformacions tectòniques recents, a través de l’anàlisi de les impremtes geològiques (paleosismicitat) i de les mesures geodèsiques. Aquestes mesures es realitzen periòdicament mitjançant les estacions permanents de l’ICC i una xarxa de 25 punts d’ambdós costats de la frontera.

Aquesta xarxa ja ha estat mesurada els anys 1992, 1994, 1999 i 2006, amb campanyes d’una setmana, en col·laboració amb altres organismes catalans i francesos. La nova mesura realitzada el 2006 comparada amb les mesures anteriors, permetrà una quantificació de les deformacions tectòniques horitzontals, que són la causa dels terratrèmols.

Beneficiaris:

 • Protecció civil
 • Organismes que treballen en l’estudi i la prevenció dels riscos sísmics

 

Projectes relacionats:

 • ISARD (Informació sísmica regional automàtica de danys)
 • Nova Xarxa Sísmica
 • NERIES (Xarxa d’Infraestructures de Recerca per a la Sismicitat Europea)
 • Xarxa d’accelerògrafs

 

Referències bibliogràfiques:

 • Goula, X., Fleta, J., Castellote, M., Térmens, A.: Present deformation and seismic potentiatily in the Eastern Pyrenees. Workshop on the geodynamics of the werstern part of Eurasia-Africa plate boundary. Extended abstracts book. San Fernando, Cádiz, 2001.
 • Térmens, A., Castellote, M., Soro, M., Fleta, J., Goula, X., Talaya, J.: PotSis’99, PotSis’94 and PotSis’99 GPS campaigns to improve the knowledge of seismic potentiality in the Eastern Pyrenees. X General Assembly of the WEGENER Project (WEGENER 2000). Observatorio de San Fernando, Cádiz, 2000.
 • Goula, X., Olivera, C., Fleta, J., Grellet, B., Lindo, R., Rivera, L.A., Cisternas, A. and Carbon, D.: Present and recent stress regime in the eastern part of the Pyrenees. Tectonophysics 308, pàg 487- 502, 1999.
 • Giménez, J., Suriñach, E., Fleta, J and Goula, X.: Recent vertical movements from high-precision leveling data in notheast Spain. Tectonophysics, núm. 263, pàg. 149-166, 1996.
 • Talaya, J., Feigl, K., Térmens, A., Colomina, I.: Practical lessons from analisis of a GPS network designed to detect movements of ~ 1 mm/year in the Eastern Pyrenees. Physical and Chemists of the Earth, vol. 24, núm. 4, pàg. 355-359, 1999.

Imatge

POTSIS. Potencialitat sísmica dels Pirineus Orientals

Vèrtex geodèsic de Vilamanya (Ripollès)


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Institut Geològic de Catalunya, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document