Resum

Sovint una de les traves per a la intermodalitat és la manca d'informació. El Projecte KITE mira de posar-hi remei.

Resum

Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Previsió

Resum

El CENIT és especialista en l’optimització de la mobilitat urbana amb aplicació intel·ligent de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC). Francesc Robusté, director del CENIT, va ser un dels sis acadèmics [...]

Resum

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació. Aquestes [...]

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Governança

Resum

Enguany s’ha posat en marxa aquest sistema, com a prova pilot per replicar després als principals aparcaments d’enllaç amb la xarxa de transport públic, també denominats Park&Ride. Les persones usuàries poden consultar l’ocupació [...]

Resum

El 50% de les mesures de l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana 2020-2040 ja estan en curs.