Resum

El Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili ha fet una anàlisi, encarregada per CIMALSA, per valorar l’impacte que pot tenir la construcció i posada en servei del LOGIS Penedès sobre la dinàmica [...]

Resum

Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi dels vincles que s’estableixen entre el Centre Intermodal del Penedès i l’economia catalana, i posa especial èmfasi en el paper que desenvolupa la logística, així com l’impacte econòmic que té sobre el Baix [...]