El divendres 16 d’octubre de 2015, va tenir lloc la jornada de divulgació del projecte RELS El Projecte RELS o com lluitar contra la pobresa energètica des de la millora de l’edificació”.

Sessió: Objectius i desenvolupament

  L’objectiu de la jornada va ser explicar la metodologia del projecte a través dels diferents actors que han participat en la transformació de les dues promocions pilot que el projecte té a Catalunya, la situada al Passeig del Pujoló a Taradell i la del carrer Sant Adrià a Barcelona.

La sessió es va subdividir en tres blocs: el primer bloc on és va fer l’explicació del marc teòric del projecte, el segon d’execució de l’obra, i el tercer bloc una visió des del punt de vista de l’usuari.

  La primera intervenció, dins del marc teòric, va anar a càrrec del professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Calatayud, qui va parlar de la pobresa energètica, les causes d’aquesta i la importància de la detecció del tipus d’usuari per definir les actuacions concretes per  dur a terme. A continuació, va explicar la metodologia RELS. Aquesta metodologia té per objectiu idear un instrument que permeti prioritzar un conjunt de mesures o escenaris per adoptar davant d’altres  possibles, en base als estalvis que es produeixin en cada cas.

Seguidament Coque Claret, professor de la ETSAV i Fabian López soci fundador de Societat Orgànica Consultora Ambiental, van  parlar del context de desenvolupament del projecte RELS. L’objectiu general del projecte és la millora de les prestacions energètiques dels edificis d’us residencial i social , ubicats a l’àrea Mediterrània, a traves de millores de les prestacions tèrmiques de la envolupant, la eficiència dels sistemes energètics i la promoció de l’ús d’energies renovables. Un cop feta la presentacióde la metodologia, es va explicarl’aplicació sobre els projectes pilots de Taradell i Barcelona. La seqüenciad’actuació sobre els projectes va ser la següent:

  • Fitxa d’inspecció inicial
  • Simulació tèrmica, on s’analitza un edifici base i un de real. Anàlisi d’estratègies de millora.
  • Monitorització i síntesi de monitorització
  • Proves i assaigs
  • Metodologia RELS criteris de selecció de mesures i priorització. Matrius de selecció, escenaris òptims.
  • Implantació d’escenari i monitorin on-line

  Pel que fa a la part d’execució d’obra, La presentació va anar a càrrec dels tècnics de de l’Àrea tècnica de Rehabilitació i Millora de l’AHC.

En primer lloc l’Anna Pujol i Dani Velasco explicaren el projecte: L’estudi de l’edifici existent, la redacció del projecte fins l’execució de l’obra, i finalment l’obra acabada amb les solucions constructives dutes a terme sobre la part passiva de l’envolupant dels.

El Manuel Marín va ser l’encarregat d’explicar la part de les mesures actives referent a l’ les instal·lacions solar tèrmica de producció d’aigua calenta sanitària, on es va valorar l’estat inicial i quina  havia estat la millora i optimització de les instal·lacions en els dos edificis per reduir el consum.

El darrer tècnic d’aquesta part va ser el Gerard Valls, qui va introduir en els edificis la novetat de la unificació de comptadors elèctrics conjuntament amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquest binomi només s’ha aconseguit posar en funcionament a l’edifici de Taradell, on el primer mes de funcionament s’ha aconseguit una reducció de la despesa d’un 50%.

Per últim, la visió de l’usuari va ser exposada per la Fundació Vilademany de Taradell i per l’associació Ecoserveis que es van encarregar d’oferir la perspectiva des del punt de vista dels llogaters que han sofert el desconfort tèrmic i gràcies al projecte ha pogut pal·liar-lo i a qui s’ha pogut ensenyar de manera pedagògica la utilització del seu habitatge.


imatge_1

Informació relacionada


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez , Marta Ribas MagañaAnna Mestre MassaCristina Cardenete Suriol 

Per saber-ne més: Marta Ribas MagañaAnna Mestre Massa i Cristina Cardenete Suriol


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/01/16
Acceptat a 29/01/16
Presentat el 29/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 44
Recomanacions 0

Compartiu aquest document