Aeroports de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Agència de Residus de Catalunya

Autoritat del Transport Metropolità

CIMALSA

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Direcció General de Transports i Mobilitat

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Institut Català del Sòl

Ports de la Generalitat

Secretaria d'Agenda Urbana i Territori

Servei Meteorològic de Catalunya

Sub-direcció General de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries

Secretaria General i Gabinet Tècnic

Memòria de recerca i innovació 2018 (2020). Vol. Agència Catalana de l'Aigua, 3
Memòria de recerca i innovació 2018 (2018). Vol. Aeroports de Catalunya, 1
Memòria de recerca i innovació 2018 (2020). Vol. Aeroports de Catalunya, 2
Memòria de recerca i innovació 2018 (2020). Vol. Agència de l'Habitatge de Catalunya, 5

editors

informació

Localització