#2019

Direcció de projecte: Aeroports de Catalunya

Període: 2018-2020

Descripció

La xarxa d’aeròdroms i heliports d’aviació general acostumen a no disposar de cap torre de control ni radioajuts, operant habitualment amb la vista, ja que la seva utilització no acostuma a ser regular ni constant, sinó que pot ser estacional o, de vegades, amb un ús intensiu quan es tracta de situacions d’emergències, com pot ser el cas dels incendis forestals o d’altres situacions similars. Es per això que no acostumen a disposar de personal fix, ja que el seu cost-benefici no ho justificaria.

És la primera vegada que es planteja fer aquest control i seguiment en aeroports i aeròdroms que no tenen personal dedicat a enregistrar aquesta informació, per la qual cosa es proposa una instal·lació de sensors dedicats a captar informació rellevant per aquests propòsits, així com el seu processament.

Objectiu

Detectar i enregistrar les operacions que es duen a terme, així com el seu impacte sonor. Per poder-ho realitzar sense disposar de personal, s’instal·len a diferents aeròdroms i heliports una sèrie de sensors i càmeres que fan un recull automàtic de les operacions, i també del seu impacte sonor. Aquestes dades se centralitzen en un centre de visualització de dades que Aeroports de Catalunya té a la seu de Barcelona.


Draft Echave-Sustaeta 429099926-image1.jpeg


Activitats al llarg del 2019

S’ha continueat amb la seva operació, tenim les següents instal·lacions monitoritzades:

  • Aeroport de Lleida - Alguaire
  • Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell
  • Aeròdrom La Cerdanya
  • Aeròdrom Igualada - Òdena
  • Heliport de Tremp
  • Heliport de Tírvia

Estudi i anàlisi per integrar al Centre de Monitoratge l’any 2020 una nova infaestructura: L'Aeroport de Sabadell, per la qual cosa s’ha coordinat amb els ajuntaments dels voltants les zones més afectades pel sobrevol d'aeronaus i el seu soroll, per instal·lar sonòmetres i equips que puguin comprovar que les aeronaus segueixen les trajectòries definides al seu procediment.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/11/20
Presentat el 02/11/20

Volum Aeroports de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Ajut a la conducció de vehicles

Serveis basats en la localització

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures en entorns sensibles

Infraestructures singulars

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Localització

Puntuació document

0

Visites 14
Recomanacions 0