#2019


Període: gener 2018 – desembre 2019Direcció de projecte: Direcció de Transports i Mobilitat (ATM)

Descripció

Les conseqüències de la definició de requisits habiliten els proveïdors de SUS (dispositius d’usuari sense contactes en el transport públic). Cal habilitar els proveïdors de terminals (nous fabricants a futur que puguin participar en proveir components dels diferents terminals de validació/compra de títols de transport). Aquest mecanisme permet que el nombre d'industrials que poden aprovisionar la tecnologia del transport públic augmenti molt. Alhora, s'hi poden incorporar novetats tecnològiques de més alt rendiment i si passen el (P C&A) poden accedir a millorar els seus productes i, per tant, oferir un millor servei.

Aquest mecanisme és la base de tot el concepte i desenvolupament tecnològic de la T-Mobilitat que es va iniciar al 2014.


Draft Gil Riba 381293278-image1-c.png

Atès que l’Administració ha de garantir les finalitats i el grau d'acompliment dels demandes dels proveïdors, l'ATM ha de publicar el programa pel qual s'avaluaran aquests requisits així com les mètriques i les condicions de prova. Aquest fet aporta millora per diversitat i competència, sempre que s'acompleixen els requisits del (P C&A)

Objectius

  • Garantir l'escalabilitat i la democratització per accedir a ser subministrador de la tecnologia de mobilitat, a més de mantenir el control de l'Administració perquè no hi hagi (per exemple) un trencament en els estocs i ens quedem sense poder evolucionar pel que fa als components, per exemple.
  • Interoperabilitat entre diferents sistemes i proveïdors de la indústria. Un operador de transport que es compra una validadora ho pot fer amb un altre proveïdor. Aquest principi impedeix l'existència de monopolis industrials, cosa que rebaixa la despesa, les inversions i augmenta l'eficiència.
  • Garantir la neutralitat tecnològica i l'escalabilitat de la tecnologia que implantem en el marc de l'actual contracte T-Mobilitat amb el proveïdor de la T-Mobilitat i en el futur o per a nous territoris o nous tipus de contractes per títols de transport. Seguir les indicacions de la Directiva europea ITS 2010/ de sistemes interoperables i escalables per a l'espai europeu Els proveïdors s'han d'adaptar a unes condicions de canvi que ha determinat l'ATM sense haver de saber el contingut, sinó avaluant si s'assoleixen els resultats i les condicions que cal acomplir per formar part de l'ecosistema.
  • Mantenir la propietat intel·lectual a les empreses, i fomentar que les empreses vagin adquirint RDI.


Tasques del 2019

Tots els desenvolupaments passen per analitzar que compleixen el protocol. Així un operador de transport que es compra una validadora s’analitza que existeixi una neutralitat tecnològica i l'escalabilitat de la tecnologia que implantem en el sistema.

Les activitats d’aquesta fitxa estan relacionades amb les altres quatre que tenen a veure amb la T_Mobilitat, ja que tot s’ha desenvolupat en el 2019 sota els mateixos conceptes.

I en concret han estat:

1. Motor Cloud de gestió de les operatives dinàmiques de recàrrega.
2. CHSM on s’emmagatzemaran i gestionaran les claus de seguretat i permetrà la generació de registres segurs.
3. Disseny i definició de l’App Near Field Communication (NFC) mòbil per a dispositius Android 4.4 o superior. Això inclou com a codi encastat:
1. Lectura i escriptura NFC
2. Dades d’operació de l’Aplicació de Transport (ATIu)
3. Accés al Motor Cloud
4. Accés al CHSM
Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Models de finançament del transport públic

Tarifació variable de la mobilitat

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Comunicació amb l'usuari

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Tarifació integrada dels serveis

Orientació a l'usuari

Intermodalitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0