#2019


Període: desembre 2018 – gener 2020Direcció de projecte: Autoritat del Transport Metropolità (Àrea de Mobilitat),

Altres participants: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (Secretaria de Polítiques Digitals), Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció de Transports i Mobilitat) i Institut Cerdà

Descripció:

La digitalització és un procés de transformació disruptiva sobre tots els sectors de la societat, amb l’aparició de nous escenaris, reptes i oportunitats. L’àmbit de la mobilitat no queda exclòs d’aquest procés i aquest treball neix amb la vocació de definir les directrius de treball pel desplegament de la digitalització de la mobilitat de Catalunya.

És un document amb vocació d’oferir una visió estratègica del procés de digitalització de la mobilitat a Catalunya, amb un horitzó de 10 anys 2020 2030.

Respon a una visió de màxims i vol oferir una visió global dels diferents esforços en digitalització de la mobilitat a Catalunya i de com relacionar-los i prioritzar-los.

Els continguts de la proposta s’articulen en set objectius globals i vint-i-sis mesures d’actuació. Per a cada mesura hi ha un agent responsable i una proposta orientativa d’actuacions.

Objectius:

Caracteritzar l’estat de l’art de la digitalització de la mobilitat arreu del món diferenciant tres àmbits: mobilitat de persones, de mercaderies i en infraestructura.

Definir les línies estratègiques i mesures d’actuació a desenvolupar, particularitzades per a Catalunya.

Establir els agents que tenen un paper en el procés de digitalització, definir els seus rols i les seves eines.

Dissenyar un sistema de governança i de monitorització de la implementació efectiva de l’ADM.


Draft Gil Riba 243053397-image1.jpeg

Per saber-ne més

Responsable: Jordi Martin

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures singulars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa ferroviària

Sistemes d'explotació

Localització

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0