#2019


Període: gener 2016 – desembre 2019Direcció de projecte: Direcció de Transports i Mobilitat (ATM)

Descripció

Draft Gil Riba 145813011-image1-c.png

El pdM és una eina per planificar la mobilitat del SIMMB (sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona), tenint en compte tots els mitjans de transport i els desplaçaments dels passatgers i les mercaderies. A més, desenvolupa al territori les Directrius nacionals de mobilitat la qual cosa requereix una tramitació específica i una aprovació formal.

El fil conductor és fomentar la nova aproximació de la gestió de la mobilitat, l’aparició de la Mobility as a Service (MaaS) i l’electrificació i automatització dels mitjans de transports. Així mateix, cal analitzar un nou escenari de peatges i l’increment del paper logístic de l’RMB. A banda d’això, cal estar amatents als canvis previstos en els hàbits de desplaçaments i l’aparició de nous mitjans de transport i el Big Data. Tenir en compte l’augment del comerç electrònic i el transport a demanda per donar una àmplia cobertura i garantir l’accessibilitat.

Objectiu

Els reptes del pdM són planificar la mobilitat del territori de les Comarques Centrals, territori divers i específic.

Donar més rellevància als vianants en relació amb l’anterior pdM.

Donar resposta a les necessitats de nous mitjans de transport, com per exemple, la bicicleta elèctrica.

Millorar el càlcul pel que fa a l’accessibilitat en transport públic.


Draft Gil Riba 145813011-image2-c.png

Establir les necessitats d’equilibrar el territori, especialment als polígons d’activitat econòmica, tenint en compte que la mobilitat no ha de ser un problema en l’accés al lloc de treball.

Augmentar la consciència envers els problemes de salut pública vinculats a la contaminació en relació amb la mobilitat, i previsió de polítiques municipals més restrictives (per exemple les ZUAP).

Establir un nou marc de mobilitat, vinculat a la implantació de la T-Mobilitat i al canvi del sistema tarifari.

Reforçar el paper social del transport públic com element que ha de garantir la mobilitat per a tothom.


2018

Al llarg del 2018 s’han dut a terme les activitats següents:

  • Emprant les dades Wi-Fi i de telefonia mòbil:
  • Quantificació de fluxos de transbordament a determinats intercanviadors de la ciutat de Barcelona.
  • Creació de les matrius d’origen i destinació en l’àmbit de ATM de l’àrea de Barcelona.
  • Grau d’ocupació dels aparcaments d’enllaç a estacions de tren de la regió metropolitana de Barcelona.


Any 2019

Continuant amb les tasques iniciades al 2018, s'han consolidat o acabat algunes tasques relacionades amb l'ús de Wi-Fi i de telefonia mòbil per caracteritzar la mobilitat, com són:

  • Quantificació de fluxos de transbordament a determinats intercanviadors de la ciutat de Barcelona.
  • Creació de les matrius d'origen i destinació en l'àmbit de ATM de l'àrea de Barcelona.
  • Grau d'ocupació dels aparcaments d'enllaç a estacions de tren de la regió metropolitana de Barcelona.

Per saber-ne més

Responsable: Xavier Sanyer

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Paraules clau

icon