Destaquem
Projecte MOBILITY4EU

#2019


Direcció de projecte: VDI|VDE|IT (Alemanya)

Altres participants: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), VRIJE Universiteit (Brussel·les), IFSTTAR (France), Centre for Research and Technology Hellas (Grècia), DeepBlue Consulting and Research (Itàlia), Siemens (Alemanya),Centro Ricerche Fiat (Itàlia), Zaragoza International Logistics Program (Espanya), Bauhaus Luftfahrt (Alemanya), Echandia Marine Intelligent Propulsion (Suècia), ST life.augmented (França), Humanist (França), Osborne Clarke (Bèlgica), Rover (Holanda), MBE (Hongria), ILC International Longevity Centre (UK),VIT (Finlàndia) i ICCT (The International Council on Clean Transportation) (Alemanya) .

Es tracta d’un consorci de 19 socis d’11 països. Entre els socis, com es pot comprovar, es compta amb universitats, institucions de recerca, consultories, fabricants, proveïdors de sistemes intel·ligents de transport, centres logístics, autoritats del transport, bufets d’advocats, associacions de viatgers i de persones amb mobilitat reduïda, i empreses especialitzades en la metodologia.


Període: gener de 2016 a desembre de 2018

Draft Echave-Sustaeta 576152883-image1.jpegDescripció

Els objectius principals d'aquest projecte europeu són:

 • identificar els reptes i necessitats de la societat que influiran en la mobilitat del futur, tant en el terreny de l'oferta com de la demanda.
 • definir solucions innovadores de transport multimodal integrat, considerant els aspectes tècnics, d'organització i governança, i de finançament.
 • establir les polítiques de mobilitat a escala europea per a l’horitzó 2030.
 • desenvolupar el full de ruta i el Pla d’acció per a la seva implementació.
 • identificar les línies d’actuació en l’àmbit de la recerca, la innovació i la implementació.


Observacions

Projecte europeu del Programa HORIZON 2020. L’ATM aporta al Consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps, té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa. La primera reunió de treball del projecte es va celebrar al mes de març a Brussel·les amb la participació dels socis del Consorci i de la Comissió Europea. Es van formalitzar les diferents estructures organitzatives, es va definir el calendari i les tasques del projecte i es van presentar els primers resultats relacionats amb la identificació dels reptes i les necessitats de mobilitat de la societat del futur.


Finalitat de l'acció

Les finalitats d'aquest projecte són:

 • Identificar i avaluar els reptes de la societat i analitzar la influència dels ‘motors socials’ en relació amb la demanda i l’oferta de transport, i crear una sòlida comprensió dels factores socials i de comportament, com per exemple econòmics, socials, demogràfics, culturals i de gènere.
 • Elaborar un Pla d’acció i ruta per a solucions innovadores per a la mobilitat a fi d’avançar l’agenda del sector del transport i de la societat en general. Del Pla d’acció cal destacar:
 • La interacció entre les tendències socials i la mobilitat i les necessitats (futures) de la societat en matèria de transport.
 • Els nous conceptes de mobilitat per a l'eficiència del transport.
 • Les repercussions en les polítiques, els reglaments, les normes i les formes de govern.
 • Les oportunitats de mercat al costat de la cadena d'innovació.
 • Tenir en compte les necessitats de les persones usuàries mitjançant la participació dels interessats corresponents i el públic en general, en un projecte participatiu.


El projecte Mobility4EU vol establir un marc de participació en el qual prenen part tots els actors rellevants dins i fora del sector del transport, tenint en compte tots els modes de transport, i incloent ens interessats internacionals, europeus i nacionals que representin a les persones usuàries, incloent grups i comunitats especialment vulnerables a l’exclusió, proveïdors de tecnologia, responsables polítics, proveïdors de serveis de transport, i organitzacions d’investigació.

El projecte crearà una cartera de solucions tecnològiques i organitzatives. L’aproximació participativa involucra a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta. Això s’aconseguirà per a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta, mitjançant l’anàlisi múltiple de criteri múltiple (MAMCA) i un procés d’històries que l’acompanyi.


Aquest MAMCA compta de set etapes:

1. Consolidació del gran nombre de possibles solucions futures identificades en la fase preliminar del projecte en 4 escenaris que descriuen el futur del sistema de transport europeu.
2. Elaboració d’un mapa de tots els grups interessats per a l'avaluació, i identificarà els seus objectius (per exemple, mitigació de la contaminació atmosfèrica, reducció d'accidents de trànsit, millora de l'equitat en les zones rurals, etc.)
3. Traducció dels objectius en criteris senzills (per exemple: reducció d'accidents de trànsit = seguretat en el trànsit) i cada grup d'interessats donarà els seus criteris per expressar la seva importància.
4. Identificació dels indicadors i els mètodes de mesurament per a cada criteri amb experts internacionals.
5. Avaluació dels escenaris dels experts internacionals basats en el seu acompliment mesurat pels indicadors o l’avaluació qualitativa (per exemple, lleugera millora, millora significativa, etc.). Per tant, l'impacte de cada escenari en cada criteri s'avaluarà per examinar, per exemple, com els escenaris afecten la seguretat del trànsit, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, etc.
6. Producció dels resultats des del programari MAMCA en la forma de classificació d’escenaris per a cada grup de parts interessades.
7. Discussió dels resultats de la MAMCA amb les parts interessades en un taller en què es presentarà i discutirà el resultat del procés d’avaluació.


Atès que MAMCA no produeix una classificació final dels escenaris, aquest taller servirà com una plataforma de consens en la qual tots els interessats arribaran a un consens sobre l'escenari que millor representa els seus objectius per al futur del transport a la UE.

Els processos de MAMCA es complementaran amb un seguit de tallers per tal de rebre l'aportació directa de la comunitat d'interessats de manera democràtica per a la construcció d'escenaris, validació d'objectius, ponderació dels criteris de les parts interessades així com el consens final i la selecció dels millors escenaris de classificació.

A més, un comitè internacional d'experts proporcionarà informació imparcial per a l'avaluació quantitativa i qualitativa dels escenaris.

De les activitats que s’han dut a terme al llarg del 2017 en destaquem:

 • Al maig, 22 i 23, va tenir lloc l’esdeveniment "Cap a un transport centrat en l'usuari a Europa. Reptes, solucions i col·laboracions", organitzat conjuntament per Mobility4EU i MIND-SETS. Aquest esdeveniment va reunir experts sobre innovació en mobilitat dels diferents modes de transport, per discutir els nous reptes i les noves demandes del transport a Europa. Els ponents principals van proporcionar l'impuls per a una discussió amb una selecció de projectes europeus en curs que busquen futures necessitats i solucions de transport i mobilitat a Europa.
 • XIV Conferència Internacional NECTAR (Madrid, 31 de maig - 2 de juny de 2017): Transport en una societat en xarxa: la professora Cathy Macharis, de VUB-MOBI, va presentar el projecte Mobility4EU, així com la xerrada “Avaluar els escenaris de mobilitat centrats en l’usuari: l'enfocament de Mobility4EU" a la conferència bianual NECTAR que es va centrar en el tema "Transport en una societat en xarxa". NECTAR (Xarxa de Recerca en Activitat de Transport i Comunicacions Europees) és una xarxa científica fundada el 1992 per fomentar la recerca i l'intercanvi d'informació entre experts en l'àmbit del transport, la comunicació i la mobilitat.
 • El taller "Avaluació d'escenaris" del projecte Mobility4EU es va celebrar el 18 de maig de 2017 a Brussel·les, juntament amb experts externs. Aquest taller forma part del procés de consulta i divulgació del projecte entre les diferents parts interessades de l'anàlisi Multi-Actor-Múltiples Criteris (MAMCA) que s'inclou al projecte.
 • 5a Jornada de Mobility4EU sobre "Construcció de consens", 4 d'octubre de 2017. Es va realitzar una avaluació dels interessos mostrats per part dels diferents actors en els diferents escenaris plantejats pel projecte en període temporal horitzó de 2030.
 • A finals d’octubre, els diferents membres del consorci es van reunir per consensuar l'escenari i la llista de solucions innovadores que es duran a terme al proper pas del projecte, és a dir, la creació d'una visió de transport el 2030.
 • El VI Workshop sobre Mobility4EU amb el tema "Visió per al transport 2030" es va celebrar el 21 de novembre de 2017 a Brussel·les. El sisè objectiu del taller Mobility4EU va ser crear interactivament la "Visió per al transport a Europa el 2030". Per fer-ho, es van resumir els principals resultats dels processos que fins ara s’han dut a terme en el projecte.
 Draft Echave-Sustaeta 576152883-image2.jpeg

Activitats durant l’any 2018

De les activitats que s’han dut a terme al llarg del 2018 en destaquem les diferents reunions i conferències que han donat lloc al Pla d’acció final, que s’ha publicat a començament del 2019, estructurat en les sis principals àrees:

1. Mobilitat de baixa/zero emissions.
2. Transport automàtic i connectat.
3. Seguretat i (ciber)seguretat en el transport.
4. Planificació de la mobilitat.
5. Transport intermodal, interfronterer i integració dels nous serveis de mobilitat en el transport públic.
6. Inclusió. Posar els usuaris en el centre.


Draft Echave-Sustaeta 576152883-image4.jpeg

Any 2019

Draft Gil Riba 256491568-image1-c.png

De les activitats que s’han dut a terme al llarg del 2019 en destaquem:

Les diferents reunions i conferencies que han donat lloc al Pla d’acció final, que s’ha publicat a començament del 2019.

Estructurat en les sis principals àrees

1. Mobilitat de baixa/zero emissions.
2. Transport automàtic i connectat.
3. Seguretat i (ciber)seguretat en el transport.
4. Planificació de la mobilitat.
5. Transport intermodal, interfronterer i integració dels nous serveis de mobilitat en el transport públic.
6. Inclusió. Posar els usuaris en el centre.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 06/11/20

Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Paraules clau