Destaquem
Projecte SUBTRAC

#2019


Participació en el projecte: Agència de Residus de CatalunyaAltres participants:

Agència de Residus i de l’Aigua de la Regió d’Úmbria (Itàlia)

Govern Provincial d'Estíria, Departament 14 - Gestió de l'Aigua, Recursos i Sostenibilitat (Austria)

Federació Europea d'Entitats Socials de Reutilització i Reciclatge (RREUSE) (Bègica)

Centre de Reutilització de l’Àrea Metropolitana SRL(Finlàndia)

Autoritat de l'Aigua i dels Residus al nord (VAIKIN) (Suècia)

Agència Regional de Desenvolupament de Primorska del Nord. Nova Gorica (Eslovènia)

Període: 1 d’agost de 2019- 31 de gener de 2023 (42 mesos).

Descripció

Draft Gil Riba 961787121-image1-c.png

El projecte posa el focus en els centres de reutilització i en la seva condició de PIMES i busca identificar les condicions necessàries per tal de ser econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles.

Normalment, els centres de reutilització estan gestionats per PIMES, sovint per empreses socials, les quals reben i preparen béns per a la seva reutilització, allargant així, la vida útil dels productes, la qual cosa implica una enorme quantitat de beneficis socials i mediambientals, promovent l’economia circular. Els centres de reutilització són un poderós vehicle per afavorir un creixement qualitatiu, ajudant el desenvolupament del capital humà i enfortint la cohesió social.

Per tal d’acomplir aquests objectius, els centres de reutilització necessiten comptar amb un model de negoci econòmicament sostenible. El projecte SUBTRACT es concentra en les fases de posada en marxa i desenvolupament dels centres de reutilització per tal d’aconseguir que siguin efectius i duradors. Això es tradueix en la necessitat de comptar amb un flux constant d’entrada i sortida de productes perfectament preparats per a la seva reutilització, a través d’una estructura de gestió professional, una estratègia financera adequada i una imatge atractiva per als usuaris.

Objectiu

A través de la recerca de coneixement i l’intercanvi d’experiències, el projecte elaborarà:

  • Pautes per a desenvolupar tot el potencial dels centres de reutilització i per a fer-los competitius.
  • Orientacions dirigides a les autoritats del FEDER i a altres responsables polítics sobre com avaluar i dirigir els centres de reutilització dels territoris implicats.
  • Models i principis de negoci que ajudaran els actors implicats en la cadena de reutilització (governs regionals i locals, gestors de residus, ONGs, entitats socials, etc.) per tal de crear xarxes de col·laboració fortes i eficaces entre tots ells.
  • Mesures per promoure la prevenció de residus i les activitats de reutilització i preparació per a la reutilització, així com afavorir les aportacions dels ciutadans.
  • Estratègies de conscienciació i models de campanyes eficients per tal d’estimular l’oferta i la demanda de béns reutilitzables i fer-los atractius i desitjables.

Actuacions al llarg del 2019

El projecte SUBTRACT arrencà amb la seva primera reunió a Perúgia, que va tenir lloc els dies 8 i 9 d’octubre de 2019, i va ser una oportunitat per aprofundir en la comprensió del que és el conjunt del grup i del que cada soci vol assolir a la seva regió en concret.

Una visita al centre de reutilització de Perúgia va marcar l’inici amb una experiència de primera mà del tema en qüestió. El Centre de la Reutilització de San Marco, gestionat per una organització sense ànim de lucre, Mato Grosso, està integrat en una deixalleria. Mato Grosso té una rica experiència sobre el terreny, el centre funciona bé, i els preus dels objectes són simbòlics.


Draft Gil Riba 961787121-image2-c.png

El projecte té el potencial de marcar la diferència pel que fa als instruments i polítiques de gestió dels seus socis. Entre els problemes que van sorgir, destaca la qüestió de l’emplaçament dels centres de reutilització en una estructura regional coherent, així com els criteris per fer-ho.

Un segon tema bàsic del SUBTRACT és com convertir els centres de reutilització en activitats rendibles, superant restriccions normatives, dèficits de qualificació i creant confiança i motivació per part dels col·laboradors implicats.

Trobada del Comitè Estratègic Català del projecte SUBTRACT - Espanya

L’ARC va acollir, el 10 de desembre, el primer workshop regional del Comitè Estratègic Català (CEC), creat per treballar en el projecte europeu Interreg SUBTRACT. El CEC està format per 34 entitats de diferents sectors de l’àmbit públic, privat i acadèmic. L’ARC va presentar el SUBTRACT, les seves fases i el paper que jugaran els membres del CEC en cadascuna d’elles. Mitjançant un qüestionari es va elaborar un informe de l’estat actual dels centres de reutilització del territori català per tal d’identificar punts crítics, proporcionar casos d’èxit i identificar potencials de millora d’aquestes empreses i institucions en termes de competitivitat i sostenibilitat.

Per saber-ne més

Responsable: Elena Bagaria Ribó


Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 06/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Avaluació de la legislació vigent

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau