Destaquem
Projecte REthinkWASTE

#2019


Participació en el projecte: Agència de Residus de CatalunyaAltres participants: el projecte el desenvoluparà un consorci internacional format per 11 socis. El coordinador del projecte és Etra SpA (empresa pública de gestió de residus italiana).

Els altres 10 membres són:

2.0 LCA consultants ApS,

Association o cities and Regions for Sustainable Resource Management,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientqle del Veneto,

ARS ambiente srl,

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona,

Comune di Bittetto,

Istituto per la Fianza e l’Economia Locale,

Ajuntament de Sant Just Desvern,

Comune di Varese

Període: 1 de juliol de 2019- 30 de juny de 2022 (36 mesos).

Descripció.

El projecte se centra en comparar el PAYT (Pay as you throw, pagament per generació) amb un nou concepte, anomenat KAYT (Know As You Throw, pagament per coneixement), basat en la idea que els hàbits dels productors de residus cap a la recollida separada es poden millorar simplement informant-los d’una manera continuada i convenient, combinant tecnologies (aplicacions, etc.) i reunions presencials amb informadors reals, afegint alguns beneficis econòmics per a aquells que "volen ser informats". El KAYT es destaca en el document de Bones Pràctiques de Gestió del Medi Ambient sobre Residus de la Comissió Europea (juny de 2018).

Es pretén implementar adaptant i redirigint els plans de gestió de residus i altres elements impulsors de gestió i normatius (normativa, plans financers, contracte de serveis de gestió de residus) segons aquest nou paradigma de la política de residus municipals basat en un enfocament combinat de PAYT (amb el suport de BIGDATA complementada amb smallDATA) & KAYT, inspirada en un enfocament d'innovació social molt innovador.

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és dotar a les administracions públiques d'un esquema de gestió “plug & play” (endollar, connectar i usar) basat en el paradigma PAYT-KAYT (pagament per generació i pagament per coneixement) per a augmentar la participació i la recollida selectiva dels residus, reduir la fracció resta per càpita i augmentar la taxa de recuperació efectiva, amb una reducció simultània de la factura mitjana de residus domèstics.

El projecte contribuirà a assolir els objectius de la Directiva Marc de Residus i del Pla d’Acció d’Economia Circular de la UE, ja que promourà la prevenció, la reutilització i el reciclatge de residus.

Pel que fa a l’any 2019 (juliol) - 2020 (abril), les activitats desenvolupades són:

Draft Gil Riba 203082270-image1-c.png
  • Base de dades de bones pràctiques amb fitxes de diferents experiències
  • Realització d’un vídeo sobre les experiències de pagament per generació i participació a Catalunya
  • Sessió d’intercanvi d’experiències (Mirror group seminar) sobre KAYT-PAYT a Brussel·les (19/02/2020)

Per saber-ne més

Responsable: Gemma NohalesBack to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 06/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Transport de mercaderies

Intermodalitat ferroviària

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Avaluació de la legislació vigent

Instruments i mecanismes contractuals

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document