Destaquem
Projecte REWINE

#2019


Direcció de projecte: Parc de Recerca UABAltres participants:, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. Rezero, Inedit (Innovació per a la sostenibilitat), Cooperativa Falset Marzà, Infinity - Reutilización de Botellas de Vidrio i Agència de Residus de Catalunya.

Període: setembre de 2016 – desembre de 2020

Descripció


Draft Gil Riba 460241884-image1-c.png

La indústria del vi és una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques. Per això s’han d’implementar noves tècniques i estratègies per reduir la seva petjada de carboni.

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i deixalleries per fer una prova pilot de la reutilització d’ampolles de vi, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció.

Objectiu

El principal objectiu del projecte reWINE és demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.

Promocionar la reutilització de les ampolles en el sector del vi per reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i els costos econòmics.

Localitzar, analitzar i compartir oportunitats per a la reutilització de les ampolles de vi, a través de dades experimentals que permetin assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat, i avaluar si pot ser una solució rendible per a les empreses i el medi ambient.

Identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d'ampolles de vi, a través de dades experimentals obtingudes en una prova pilot amb la participació de tots els agents involucrats: cellers, comercialitzadors, persones consumidores i plantes de rentat.

A finals de 2018 arrenca la prova pilot del projecte a Catalunya, amb la participació de set cellers i més d’una seixantena d’establiments de Catalunya, i amb l’objectiu de validar un sistema de reutilització d’ampolles de vi. Es preveia recuperar 100.000 ampolles i evitar, així, 45 tones de residus d'envasos de vidre.

La prova pilot permetrà demostrar la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. La prova, impulsada pel projecte reWINE, va involucrar 7 cellers catalans -la Cooperativa Falset Marçà, bodegues Torres, la Vinyeta, Talcomraja, Vins Pravi, Mas Argany i Albet i Noya-, 50 restaurants, 3 deixalleries i més d’una desena de comerços d’arreu del territori català.

La prova pilot es va desenvolupar durant 18 mesos, i tenia en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu etiquetatge, embotellament, distribució al mercat i comercialització fins a la recol·lecció de les ampolles buides i el seu rentat per tornar a iniciar el cicle. Els quatre set participants van distribuir als restaurants les seves ampolles amb una etiqueta que indica que són reutilitzables. Quan es consumeixen aquestes ampolles, els restaurants les guarden i els mateixos distribuïdors dels cellers les hi recullen per logística inversa i les emmagatzemen. A continuació, quan el volum d’ampolles recol·lectades és suficient perquè el seu transport sigui òptim i eficient econòmica i ambientalment, les ampolles buides són transportades fins a la planta de rentat. Allà, les ampolles es netegen i es retornen als cellers perquè comencin de nou el cicle.

A més de restaurants, la prova pilot també incorpora comerços com a punts de retorn d’ampolles i tres deixalleries. D’aquesta manera, el projecte preveu recuperar prop de 100.000 ampolles, fet que s’estima que podria evitar aproximadament 45 tones de residus d'envasos de vidre.

Durant tot el desenvolupament de la prova es preveia un seguiment dels impactes ambientals i socioeconòmics del projecte i la seva viabilitat, per tal de poder valorar quantitativament i qualitativa els beneficis que pot aportar. Si els resultats fossin positius, l’objectiu serà implementar en un futur aquest sistema d’economia circular per reutilitzar les ampolles al sector vitivinícola de Catalunya.

Així, s’aconseguirà reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la generació de residus i el consum energètic. A part d’aquests beneficis ambientals, el sistema també suposaria un estalvi econòmic per als cellers i, per tant, un factor de competitivitat.


Draft Echave-Sustaeta 603363760-image2.png


Actuacions fetes al llarg del 2019:

El rol de l’Agència de Residus de Catalunya ha estat principalment fer la part de networking (workshops, disseminació internacionalment, compartir experiències amb altres projectes LIFE, etc.), la presentació pública tant de l’inici del projecte com dels resultats i la promoció dels acords amb els diferents agents per garantir certa continuïtat del projecte.

El passat 2019 la tasca de disseminació i intercanvi d’experiències va ser:

Draft Gil Riba 460241884-image2-c.png

Viatge a Styria, Austria a l’abril per visitar el Ministeri per la Sostenibilitat i el Turisme peunir el persona de l’ARC amb diferents agents que conformen el projecte que tenen sobre la reutilització d’ampolles de vi i saber el rol que tenia l’administració pública promocionant la reutilització.

  • Al maig, reunió online amb l’enginyer comercial de Santiago de Xile, Xile, que porta el projecte Retorna inspirat en la gestió d’envasos Esuropea. La seva realitat és molt diferent a la Europea ja que fa 5 anys que van iniciar la recollida selectiva perquè fins llavors el 100% dels residus anaven a abocadors. Organitzen la COOP25 internacional el mateix 2019 i tenen preguntes ja que es volen informar molt bé sobre la gestió dels residus a nivell mundial.
  • Hi va haver una explicació del sistema a Europa i a Espanya i la intenció de la prova pilot del REWINE. A Santiago, pel que fa a la gestió de residus, tenen un 100% dels residus generats als abocadors, fa 5 anys que van començar a regular-lo per aconseguir una recollida separada d’escombraries.
  • Al maig, assistènia a l’arribada de l’Ultra Clean Marathon amb copes reWINE i Albet i Noya.
  • Assistència a l’ecofira de València, a l’octubre, tot participant en un grup de reutilització d’ampolles de vidre de begudes on hi van assistir els governs Basc, Valencià i Balear. Aquestes comunitats autònomes estan duent a terme projectes relacionats amb al reutilització i es ca acordar un intercanvi d’experiències i millores entre tots els presents.
  • A partir d’aquí, hi ha contacte continuat sobretot amb l’ihobe, l’organisme representant del govern País Basc, ja que ells estan elaborant un estudi on plasmen el context i la situació actual de les alternatives de gestió d’envasos de begudes en el canal Horeca.

Per saber-ne més

Responsable: Teresa Guerrero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/11/20
Presentat el 05/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau

icon