#2019

Període: gener a desembre de 2019

Descripció

Analitzar l’opció d’un nou tipus de semiremolc per a ésser carregat en un tren. Per tal de facilitar l’existència de cadenes de transport de mercaderies multimodals en les quals el ferrocarril s’empri per la part més llarga i el camió per a la primera i darrera milla, cal analitzar els mecanismes per moure la mercaderia entre els diferents modes de transportque tingui en compte la naturalesa de la unitat de transport.

Draft Torre 839808483-image1.jpeg

Així com l’aparició del contenidor marítim va representar un punt d’inflexió en el creixement exponencial d’aquest tipus de transport, en el transport terrestre tot i que l’equivalent seria la caixa mòbil, el seu ús és molt reduït ja que la majoria de camions presents al mercat no estan adaptats per acollir-la.

Objectiu

Davant d’aquesta limitació, la solució per a facilitar la intermodalitat carretera–ferrocarril és la de l’autopista ferroviària no acompanyada, on és el propi semiremolc el que actua com a unitat de transport i puja al tren. Per tal que el semiremolc sigui carregat verticalment cal que disposi d’uns reforços que no son comuns, i a més la càrrega vertical ofereix uns temps de càrrega poc competitius. És per això que la solució que tendeix a imposar-se és la de la càrrega horitzontal, i una de les tecnologies que han desenvolupat aquesta solució és la del sistema Modalohr, una solució competitiva en termes de polivalència i temps d’operació en terminal. El vagó de càrrega Modalohr UIC permet el transport de semiremolcs de carretera estàndards i el pas pels gàlibs ferroviaris més comuns a Europa.

El sistema Modalohr es composa:

  • D’un vagó doble articulat que es composa de dos bressols que descansen sobre 3 bugies, i
  • D’unes instal·lacions al terra que permeten obrir els bressols dels vagons gràcies al seu sistema pivotant.

El sistema permet la càrrega simultània i independent de cada semiremolc mitjançant tractors portuaris. El sistema d’incorporació de vagons al tren o de recollida es pot apreciar a la seqüència següent:

Draft Torre 839808483-image2.jpeg

Per saber-ne més

Responsable: Laia Mercadé

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General de Transports i Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Xarxa ferroviària

Línies prioritàries per a mercaderies

Sistemes d'explotació

Mobilitat de passatgers

Intermodalitat

Nous vehicles i modes per passatgers

Transport de mercaderies

Intermodalitat ferroviària

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0