#2019

Període: setembre 2018 a desembre 2020

 

Descripció de l'activitat

Al llarg dels últims anys, la sinistralitat als accidents de trànsit s’ha anat reduint, a excepció dels accidents amb motocicletes involucrades. No hem d’oblidar que els accidents amb motocicletes implicades, per la seva particularitat, són de major gravetat si es compara amb altres tipus de vehicles.

Fins el moment, s’han dut a terme poques o cap actuació orientada a la reducció de víctimes mortals i ferits lleus en accidents amb motoristes en carreteres amb revolts en zones interurbanes, on els accidents frontals i fronto-laterals per invasió del sentit contrari donen lloc, majorment, a accidents mortals o greus.

Al setembre del 2018, dins del marc del DGIMLab, s’apostà per fer una prova pilot amb senyalització horitzontal i vertical especial per a motoristes per tal d’evitar les invasions del sentit contrari.

Finalitat

Reduir el nombre de motoristes morts i ferits greus en accidents frontals i fronto-laterals per invasions de sentit contrari per part de motoristes en carreteres de revolts.

Per aconseguir-ho, han estat necessàries tot un seguit d’actuacions:

 • A partir dels estudis de trams i itineraris de concentració d’accidents amb motoristes, es van cercar possibles carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya on poder implantar aquesta prova pilot.
 • Definir la carretera per a la prova pilot juntament amb el Servei Català de Trànsit: BV-2115 (Vilanova i la Geltrú – Castellet), concretament el tram des del PK 8+900 al PK 12+600 (la zona del Pantà de Foix).
 • Definir els criteris dels revolts a senyalitzar, juntament amb el Servei Català de Trànsit i Anesdor.
 • Llistar les corbes candidates a ser senyalitzades del tram predefinit.
 • Disseny i valoració de les diferents alternatives de la senyalització horitzontal i de la senyalització vertical.
 • Prendre dades d’IMD de motoristes durant un cap de setmana a la carretera BV-2115 i a altres similars per a poder comparar els resultats un cop s’executi la prova pilot.
 • Estudi de la traçada de motoristes professionals de Mossos d’Esquadra i Anesdor durant la jornada del 7 d’octubre del 2019.
 • Recull de valoracions de motoristes professionals de Mossos d’Esquadra i Anesdor sobre el pre-marcatge de la senyalització horitzontal (dimensions, separació i nombre de marques) de 4 revolts del 4 de febrer 2020.

Draft Torre 454915676-image1.jpeg


Actuacions en procés i que es preveuen pel 2020:

 • Seleccionar l’alternativa de senyalització horitzontal i vertical més adient.
 • Organitzar reunions amb el Servei Català de Trànsit, Anesdor i els Ajuntaments de la zona per informar de l’actuació definitiva.
 • Fabricar les plaques de senyalització vertical.
 • Pintar in situ i instal·lar la senyalització vertical.
 • Fer seguiment dels accidents i avaluar l’efectivitat de la mesura.

Per saber-ne més

Responsable : Laia Pou

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Seguretat viària

Disseny de vies locals i comarcals

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0