#2019

Període: juliol de 2019 a desembre de 2020

 

Descripció

Actualment, el programari de gestió sistematitzada de ferms (GSF) del Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió (SSVSG) de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, permet l’entrada de dades d’auscultacions relacionades amb la resistència al lliscament, la macro-textura, la regularitat superficial, la capacitat estructural i les marques viàries de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Des del mes de juliol de 2019 s’està treballant per ampliar les auscultacions gestionades pel GSF, concretament desenvolupant un nou mòdul del programari que permetrà introduir de forma automàtica dades de fissuració i roderes del ferm de la nostra xarxa de carreteres.

Draft Torre 667132267-image1.jpeg

Finalitat

Aquesta incorporació permetrà disposar de dades actuals i històriques sobre l’estat de fissuració i de roderes de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya de forma sistemàtica. Si coneixem l’estat de les nostres carreteres podrem optimitzar encara més l’ús dels recursos.

Per aconseguir-ho, van ser necessàries una sèrie d’actuacions:

  • Reunions amb alguns Serveis Territorials de carreteres per definir quines dades de fissuració i roderes són les crítiques, alhora d’organitzar les tasques de conservació de carretera.
  • Definició del format dels arxius importables al GSF, tant de fissuració com de roderes.
  • Redacció de document detallant les pantalles a actualitzar i la metodologia de consulta d’aquestes noves dades.
  • Reunions amb el desenvolupador del mòdul per tal d’organitzar les fases i minimitzar l’impacte d’aquesta modificació a la resta d’utilitats del programari.


Actuacions que es duran a terme al llarg del 2020:

  • Pujar la nova versió del GSF incloent aquest nou mòdul en versió de proves.
  • Pujar la versió a real, previ a confirmar el seu correcte funcionament.
  • Actualitzar la guia de format de fitxers del GSF, incloent el nou mòdul.
  • Formar als usuaris sobre les noves consultes disponibles.


Si la situació ho permet, s’iniciarà la primera campanya sistemàtica amb fissurímetre també el 2020.

Per saber-ne més

Responsable : Laia Pou

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Seguretat viària

Puntuació document

0

Visites 21
Recomanacions 0