#2019

Període: gener 2019 – desembre 2021

 

Descripció

El protocol Star Rating és una metodologia de la organització International Road Assessment Program (iRAP), que permet atorgar una puntuació en format “estrelles” a les carreteres en funció de les seves prestacions en termes de seguretat viària. Quantes més estrelles, millors condicions de seguretat té la carretera avaluada.

Per atorgar aquesta puntuació d’estrelles a cada carretera analitzada es realitza una recopilació d’una sèrie de paràmetres que tenen incidència en la seguretat viària.

El procés es fa en tres fases:

  • Fase 1: Enregistrament de la carretera. Un vehicle habilitat enregistra imatges de la carretera, gravant seccions en intervals determinats.
  • Fase 2: Codificació de la carretera. Codificadors entrenats visualitzen aquestes imatges i registren una sèrie de variables relacionades amb la seguretat viària per a cada tram de 100 metres. Aquests paràmetres es registren d’acord a les especificacions establertes per la metodologia Star Rating.
  • Fase 3: Procés d’aquestes dades amb un programari específic, anomenat VIDA, que valida i processa les dades, donant com a resultat la classificació per estrelles de la carretera i un llistat de possibles millores des del punt de vista de la seguretat viària.


La novetat de l’activitat que s’explica en aquesta fitxa respecte la metodologia tradicional d’“Star Rating”, consisteix en una millora de les fases 1 i 2 descrites anteriorment, mitjançant una automatització d’aquestes tasques, aprofitant els diversos sistemes de gestió i informació que té actualment la Subdirecció General d’Explotació Viària (SGEV).

La SGEV disposa de diversos sistemes de gestió i informació que permeten analitzar contínuament la xarxa de carreteres, enregistrant multitud de paràmetres (dades de trànsit, dades d’elements funcionals -de senyalització, sistemes de seguretat, etc.-, model digital de la carretera i el seu entorn -núvol de punts-, dades de auscultacions del ferm, etc.) que poden ser aprofitats per a les fases 1 i 2 de la metodologia Star Rating.

L’activitat pretén automatitzar al màxim possible l’extracció de dades d’aquests sistemes de gestió i informació (per a la fase 1), i la seva adaptació sistematitzada a la codificació necessària per a la metodologia Star Rating (fase 2).

Durant el 2019 s’ha treballat en la definició dels plecs de condicions tècniques i administratives per poder licitar aquests treballs i iniciar-los el 2020.

Aquesta activitat s’ha inclòs en el marc del projecte europeu SLAIN (Salvar vides avaluant i millorant la xarxa viària transeuropea de transport, per les seves sigles en anglès), on el Departament de Territori i Sostenibilitat ha participat conjuntament amb el RACC, el Servei Català de Trànsit, la Dirección General de Tráfico, i altres partners de Grècia, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia i Itàlia. Aquest projecte va obtenir fons europeus del Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 a mitjans de 2019.

Draft Torre 131406362-image1.jpeg

Finalitat

  • Aconseguir dades fiables i objectives per a les fases 1 i 2 de la metodologia Star Rating
  • Facilitar la metodologia Star Rating, mitjançant la màxima automatització possible
  • Facilitar l’avaluació de les carreteres amb la metodologia Star Rating, de manera que es puguin reduir els intervals d’aplicació de la metodologia
  • Incloure la metodologia Star Rating com a una eina més en el procés de gestió de les carreteres, tot aprofitant la seva funcionalitat d’avaluació de la seguretat viària de la xarxa de carreteres (integrant-la amb altres sistemes que ja estan en ús, com són les inspeccions de seguretat viària).
  • Aprofitar la metodologia Star Rating com a eina predictiva per a futures actuacions a les carreteres, incorporant-la en la fase de disseny (actuant de forma coordinada amb altres sistemes que ja estan en ús, com les Auditories de Seguretat Viària)


Es preveu que en un termini de 12 mesos des de l’inici de les tasques es pugui disposar dels resultats de la feina, amb el procés d’automatització ja definit i aplicat sobre la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Per saber-ne més

Responsable : Laia Pou

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Seguretat viària

Disseny de vies locals i comarcals

Puntuació document

0

Visites 9
Recomanacions 0