#2019

Període: gener a desembre de 2019

Descripció

El GesPro és l’eina que inclou totes les dades administratives i tècniques dels projectes, estudis i obres que s’impulsen des de la Direcció General.

El 2019 s’ha millorat aquesta eina de gestió, anomenat GesPro 2.0, que inclou entre d’altres els següents aspectes:

  • Flexibilitat en els permisos d’escriptura dels usuaris. Donada la diversitat d’actors que intervenen en la gestió de projectes i obres, es disposa de diversos perfils d’usuari en funció de la responsabilitat de cadascun d’ells.
  • Adaptació de la web als mòbils. S’ajusta el disseny de la web per millorar l’experiència dels usuaris que accedeixen a l’aplicació des d’un mòbil.
  • Millores a l’enviament d’avisos. S’afegeix un grau més de personalització als avisos automàtics de l’aplicació.
  • Generació d’informes. Nova funcionalitat que permet extreure automàticament informes dels projectes i les obres amb les principals dades.
  • Registre de modificacions. Per poder fer seguiment dels canvis en les dades de projectes i obres, s’inclou un subprocés que enregistra aquesta informació.
  • Registre d’ús de l’aplicació. A fi de quantificar l’ús del GesPro, es crea un registre intern de les connexions que fan els usuaris, indicant també la versió que utilitzen (escriptori o web).
  • Possibilitat de fer cerques avançades. Una de les principals peticions dels usuaris és la de poder fer cerques més complexes per identificar conjunts de projectes i obres que compleixen certes condicions.
  • Inclusió d’indicadors. S’amplia la informació relacionada amb els projectes i les obres associant-los als indicadors recollits als diferents sistemes de gestió disponibles: trànsit de les carreteres, estat de les infraestructures, dades d’accidentalitat, etc.

A més, el GDP és l’eina de gestió documental que utilitza el GesPro i que conté tots els documents oficials de projectes i estudis impulsats per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

En el marc del procés de digitalització de la documentació oficial de la Generalitat de Catalunya, al 2019 es millora i s’adapta el GDP a les necessitats existents aprofitant el projecte de millora del GesPro.

L’adaptació del GDP consisteix essencialment en afegir els criteris de classificació documental del Departament de Territori i Sostenibilitat a nivell usuari, i de procediments interns de l’eina, per emmagatzemar-los al servidor del DTES amb la codificació pertinent.

Draft Torre 128499866-image1.jpeg

Finalitat

Ampliar i millorar les funcionalitats de l’eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

Adaptar l’eina de gestió documental de projectes i estudis de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per complir amb els criteris

Per saber-ne més

Responsable: Xavier Delgado

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0