#2019

Període: gener de 2019 a desembre de 2021

Descripció de l'activitat

La gestió dels actius geotècnics a la xarxa de carreteres GENCAT es basa en la recollida i anàlisi de dades disponibles d’aquests actius. A partir d’aquestes dades es dedueix la qualificació de perill de l’actiu i es programen les tasques de manteniment posteriors.

L’avaluació del rendiment de desmunts, terraplens i túnels es recolza en inspeccions bàsiques. S’ha desenvolupat una eina metodològica per establir les bases per realitzar en aquestes inspeccions la classificació d’actius geotècnics: s’han revisat els procediments d’inspecció més habituals i, a partir d’aquests, s’ha desenvolupat un sistema complet d’adquisició i avaluació de dades.

Com a novetat, en destaquem la metodologia i avaluació dels diferents actius geotècnics ( desmunts, terraplens i túnels) en un únic Índex d’Estat per a la gestió i presa de decisions en la fase d’explotació de la xarxa.

Finalitat

Desenvolupament d’un sistema complet de recollida i consulta de dades recolzat per eines informàtiques específiques que racionalitzen el procés d'avaluació de l’estat dels actius geotècnics. La valoració d’aquests actius (desmunts, terraplens i túnels) es realitza mitjançant un algoritme basat en l’anàlisi multicriteri d’aquells factors que tenen un  major impacte en la seguretat viària.

Draft Torre 644214469-image1.jpeg

L’aplicació d’aquest primer nivell d’inspeccions ha permès abordar l’avaluació de 1.207 talussos, 34 terraplens i 221 túnels.

Les dades obtingudes, després de la realització dels calibrats, es consideren representatives de l'estat de la xarxa. S’hi destaca la funcionalitat de l'anàlisi multifactorial a l'hora de conèixer els factors que determinen la qualificació del talús en desmunt o terraplè.

El mòdul de pressupost permet conèixer l'eficàcia de les possibles mesures correctores i el cost teòric de la implantació de noves mesures de millora.

La implementació d'aquesta metodologia ha permès, per mitjans simples i programari específic, obtenir i gestionar una base de dades que conté informació sobre l'estat dels talussos de la xarxa.

La presa de dades en el camp amb dispositius Android permet obtenir dades geo-referenciades d'alt rendiment i que, en ser desenvolupat mitjançant desplegables, descriu l'actiu, millora el rendiment i redueix errors i subjectivitat durant l'avaluació.

La gestió geo-referenciada de les dades dels talussos permet obtenir mapes temàtics i itineraris prioritaris d’actuació en funció de l'estat de talús.

Finalment, la metodologia presentada permet generar un historial de manteniment dels actius en la Generalitat de Catalunya. Es pretén que la seva gestió segueixi permetent identificar situacions crítiques per a les condicions operatives, prioritzar intervencions, estimar costos i crear estratègies de planificació de manteniment de la infraestructura vial.

Per saber-ne més

Responsable: Eugenia Alvarez

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Nova tecnologia d'explotació

Puntuació document

0

Visites 8
Recomanacions 0