#2019

Període: novembre de 2019 a juny de 2020

 

Propòsit 

Desenvolupament de noves eines


Descripció

El Graf d’Infraestructures, desenvolupat i en constant manteniment pel Servei d’Oficina Tècnica, neix amb la finalitat de donar resposta a les diferents necessitats d’anàlisi i gestió de la DGIM, servint com a esquelet comú sobre el qual relacionar tota la informació existent de la xarxa d’infraestructures de mobilitat, ja sigui el Catàleg de carreteres, el Catàleg ferroviari o els diferents Inventaris.

A més, un dels principis del Graf és sumar iniciatives per a què les dades siguin transparents per a la ciutadania i per a que les empreses puguin afegir valor i generar riquesa. L’objectiu del projecte Capa de Serveis web del Graf és que les dades es converteixin en un servei públic, mitjançant la publicació en diferents formats i tecnologies.

Els diferents jocs de dades i serveis web que s’han anat publicant fins ara són els següents:

 • Dades disponibles per descarregar:
  • Graf d’Infraestructures en formats GML i Shape.
  • Mapa del Graf d’Infraestructures en format KML i DGN.
 • Dades disponibles en línia:
  • Servei WFS del Graf d’Infraestructures.
  • Servei WMS del Mapa del Graf d‘Infraestructures.
  • Servei LRS per al posicionament d’esdeveniments sobre la Xarxa d’Infraestructures.
  • Servei de Routing per a la navegabilitat sobre la Xarxa d’Infraestructures.


Aquests dos últims serveis, generats mitjançant la tecnologia GeoMedia WebMap i publicats l’any 2017, formen part de la darrera iniciativa per prestar un conjunt de serveis a empreses i particulars, mitjançant els quals puguin desenvolupar els seus propis sistemes informàtics sobre el Graf d’Infraestructures.

Inevitablement, la ràpida i constant evolució tecnològica, així com les noves necessitats detectades a la DGIM i a les empreses, ha provocat la necessitat d’adaptar i millorar aquests serveis. És per a aquest motiu que neix aquest projecte, que té l’objectiu de desenvolupar una nova capa de serveis web, que faci ús de noves tecnologies i proporcioni un conjunt de funcionalitats que cobreixin aquestes necessitats.

A la imatge següent es mostra en verd els elements lineals del GRAFPLAN, i en gris els nous elements que a partir d’ara es publiquen al GRAFREAL:


Draft Torre 985183501-image1-c.jpeg
Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0