#2019

Període: octubre de 2014 a març de 2020 

Propòsit

Evolució de la gestió Scrum en el Graf


Descripció

La metodologia SCRUM és un marc de treball àgil per al desenvolupament i manteniment de projectes complexos, ideada com una alternativa a les gestions de projectes clàssiques.

Encara que les metodologies àgils es van fer servir inicialment en projectes de sistemes informàtics (Google, Spotify, Windows), ben aviat es va veure que es podia adoptar en altres tipus de projectes: construcció, fabricació, continguts, etc.

L’any 2014 van decidir aplicar SCRUM al projecte dels canvis de la informació del Graf del TES: encara que per l’edició i publicació del Graf es fan servir tecnologies informàtiques, no tenien cap gestió de projecte definida per a la incorporació dels canvis, i van pensar que es podria fer una adaptació de l’SCRUM.

D’aquesta manera es va començar a treballar amb conceptes que fins aleshores no s’havien sentit prèviament:

Sprint: període en que l’equip pot crear un increment del producte potencialment utilitzable.

 • Scrum Master: responsable de facilitar l’aplicació de l’Scrum al grup, gestor dels canvis, i responsable de la documentació.
 • Backlog: històric de totes les tasques que s’han plantejat en algun moment, amb una priorització de cara a la següent reunió d’Sprint.
 • Reunió de Planning Poker: reunió inicial de l’Sprint en que s’avaluen les històries del BackLog, i es decideixen i avaluen les tasques a realitzar.
 • Panell: espai físic on es poden visualitzar totes les tasques de l’Sprint, el seu estat actual, i les persones del grup treballant-hi.
 • Reunió de Tancament d’Sprint: comprovació de l’estat de les tasques de l’Sprint i anàlisi dels problemes detectats.

Es va començar a veure els canvis habituals d’una implementació Scrum:

 • Obtenir resultats immediats (reduir el Time to Market).
 • Facilitar el treball col·laboratiu en equip. Donar resposta a requisits canviants o poc definits.
 • Millorar l’adaptació a entorns complexes.
 • Increment de la productivitat.
 • Disposar de prediccions fiables sobre els terminis de finalització.

A la tardor (octubre’19) es va iniciar la sisena temporada de l’SCRUM aplicat al Graf. En aquest temps s’ha fet una evolució constant del sistema, adaptant-lo al projecte, i mantenint sempre els objectius d’una metodologia àgil.

Torre 2019l-image1-c.jpeg

Algunes diferències que s’han aplicat són:

 • Les reunions d’Sprint Inicial i Final s’han acabat ajuntant-les en una sola. Són les mateixes persones (tot l’equip Scrum del Graf), amb els mateixos objectius, i les reunions es programaven en dies consecutius per diferenciar el final i l’inici dels Sprints; ajuntar-les en un mateix dia ha permès optimitzar les agendes.
 • Les reunions de Panel diàries han passat a una reunió de seguiment setmanal: ni cada dia hi eren tots els membres, ni sortien prou dubtes, ni tampoc cada dia s’havien completat prou tasques com per que fos necessària una reunió de Panel.
 • L’assignació de tasques a cada persona de l’equip: abans es realitzava a la reunió de Panel amb supervisió de l’Scrum Master; ara qualsevol persona de l’equip pot acostar-se al Panel i auto assignar-se qualsevol tasca mentre no superi el límit WIP definit (‘Works In Progress’ o tasques alhora, normalment igual a dos).

Resumint, en comptes d’aplicar un model de gestió de projecte completament definit i tancat, disposen d’un model completament obert i adaptatiu.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa ferroviària

Instal·lacions ferroviàries

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0