#2019

Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat

Període: gener de 2018 – desembre de 2019

Descripció

Quan ens fixem específicament en les dones, les principals usuàries del transport públic a Catalunya, apareix el fenomen de la violència contra les dones i el comportament sexista intimidatori del qual en són víctimes. Aquests fets, que reforcen la seva sensació d'inseguretat, provoquen pràctiques específiques de mobilitat exercides per les dones: des de la vigilància fins a l'evasió i, fins i tot, fins a la renúncia.

El Pla de treball es dividirà en tres parts diferenciades: En primer lloc, es farà una diagnosi per establir la magnitud del problema i les solucions possibles (que és el que s'informa en aquesta fitxa). A continuació, es farà una identificació exhaustiva dels punts foscos des del punt de vista de l’assetjament de gènere, tant al transport públic de superfície com al de les línies ferroviàries. Per acabar, amb l’aplicació de mesures específiques, de les quals algunes ja estan analitzades i valorades com a més o menys efectives:

  • Vehicles de transport públic reservats a dones (i nens petits)
  • Dispositius d’alerta
  • Aplicacions per a telèfons intel·ligents
  • Videovigilància
  • Parades intermèdies i a demanda


Objectiu

Informar als responsables del transport públic i als operadors de transport sobre la qüestió de l’assetjament als usuaris i a les usuàries, i formular propostes concretes sobre les solucions possibles.

Identificar, quantitativament i qualitativa, les diferents conductes sexistes i la violència sexual de les quals les dones són víctimes en els transports col·lectius, mesurar el seu impacte en l'ús del transport públic per part de les dones, i precisar l'eficàcia de les diverses solucions avançades per tal de combatre aquests comportaments inacceptables. Establir indicadors per veure com responen a aquests indicadors les diferents mesures que es poden aplicar.

Draft Echave-Sustaeta 336299447-image1.jpeg


Activitats durant l’any 2019

Durant l’any 2019 s’ha anat perfilant l’enquesta sobre assetjament de gènere i serà l’ATM qui realitzarà la dita enquesta durant el 2020.

Per saber-ne més

Responsable: Antonio Bedoya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General de Transports i Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos instrumentals

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Sistemes avançats de previsió

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Intermodalitat

Orientació a l'usuari

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0