#2019

Període: gener a desembre de 2019

Descripció

Treball realitzat per les següents fases:

  • Fase 1.- Enquesta de mobilitat quotidiana a Terres de l’Ebre, amb un total de 52 municipis. L'objectiu principal de l'Enquesta de Mobilitat és obtenir informació suficient que permeti conèixer les pautes de mobilitat de la població resident, les seves característiques i els seus determinants.
  • Fase 2.- Anàlisi. En aquesta fase s’elaborarà una anàlisi de la situació actual pel que fa a la mobilitat en l'àmbit territorial de les Terres de l’Ebre
  • Fase 3. Diagnosi i disfuncions. S'elaborarà un document de diagnosi amb detecció de les possibles disfuncions del sistema de mobilitat.
  • Fase 4: Formulació d'estratègies de planificació, comunicació i finançament.
  • Fase5: Proposta de programa d'actuació.


Objectiu

Planificar la mobilitat de l'àmbit territorial tenint present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies i tot fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats, d'acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat.

Estat d’execució del projecte:

Durant l’any 2019 s’ha realitzat la primer fase del projecte, l’enquesta de mobilitat quotidiana a Terres de l’Ebre, als seus 52 municipis, amb un total de més 9.500 enquestes realitzades que han avaluat més de 530.000 desplaçaments en dia feiner i més de 300.000 en cap de setmana.

Draft Torre 448408247-image1.jpeg

Per saber-ne més

Responsable: Antonio Bedoya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General de Transports i Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0