#2019

Període: gener a desembre de 2019

Descripció

L’any 2019 la Direcció General de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea ha publicat el document “Handbook on External Costs of Transport” per tal d’actualitzar l’anterior publicació. Aquest treball realitza la transposició per a Catalunya del document, tenint en compte les seves característiques pròpies.

Objectiu

Les activitats relacionades amb el transport porten relacionats efectes negatius sobre el medi ambient, accidents, pèrdues de temps per congestió, costos dels processos de fabricació i desballestament, i el desgast de les infraestructures. A diferència dels beneficis, els costos d’aquests efectes no són totalment assumits pels usuaris del transport. Els usuaris d’un mode de transport no tenen en compte els anomenats costos externs quan prenen les decisions del seu viatge.

Draft Torre 807249458-image1.jpeg

Estat d’execució del projecte

Projecte finalitzat i publicat al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per saber-ne més

Responsable: Antonio Bedoya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General de Transports i Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Models de finançament d'infraestructures singulars

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Sistemes avançats de previsió

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Tarifació integrada dels serveis

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0