#2019

Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

Període: gener a desembre de 2018

 

Descripció

Incorporació d’una nova eina de microsimulació de trànsit que permet simular el comportament tant de vehicle privat, transport públic i vianants sobre el model d’una infraestructura. És una eina d'accés a tot el personal involucrat en un projecte de mobilitat.

Permet representar en un mateix model totes les persones usuàries de la via pública i estudiar les seves interaccions: cotxes, vehicles pesants, qualsevol tipus de transport públic i vianants. També pot crear visualitzacions i animacions gràfiques en 3D, així com integrar els sistemes de control semafòric i gestió del trànsit en el mateix model. Per acabar, pot fer models d’evacuació d’estacions.

Finalitat

Poder realitzar simulacions de trànsit amb mitjans propis de la DGIM per estudiar diferents alternatives d’infraestructures d’una manera eficient i ràpida. Crear representacions gràfiques i animacions en 3D per la presentació de propostes d’infraestructures. Tenir més flexibilitat i més informació dels estudis que s’elaboren. És una eina que està a disposició de tot el personal de mobilitat de la DGIM.

Draft Torre 319727920-image1.jpeg

Per saber-ne més

Responsable: Jordi Janot Feliu

Activitats al 2019

  • Nou enllaç C-32 Lloret de Mar
  • Carril bus C-31 Nord (Montgat – Badalona)
  • Rotonda a Martorelles
  • Rotonda a Santa Agnès de Malanyanes
  • Reordenació dels accessos a la C-243c
  • Enllaç C-17 / C-33
Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Representació de dades

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0